820 710
preces mūsu katalogā
537 130
preces, kas pieejamas šobrīd
2 826
pasūtījumi, ko šodien veikuši MarkIT klienti