820 077
preces mūsu katalogā
641 934
preces, kas pieejamas šobrīd
5 290
pasūtījumi, ko šodien veikuši MarkIT klienti

Jaunākās ziņas

  1. MARKIT REAĢĒŠANAS PLĀNS COVID-19  18.03.2020
  2. GLOBĀLĀ IT SKAIDROJUMS 16.04.2020