OPTIMALIZACE NÁKLADŮ

Při nákupu IT produktů je jednou věcí jejich samotná cena, ale také práce a čas, který strávíte tím, abyste avizovaných cen dosáhli. Markit je systém, který vám zaručí optimální ceny při co nejnižším úsilí při jejich získávání. 

Celé to začíná Multi-Distributorským katalogem, který vám přináší přehled o celém trhu a vytváří transparentní konkurenci na úrovni distributorů. Následuje automatická funkce Množstevních Slev, která dynamicky přepočítává ceny položek u většího množství. Až po Optimalizátor Koše, který na konci zkontroluje celou objednávku a sám navrhne její výhodnější varianty, pokud jsou dostupné. 

Používání Markit vám zajistí optimální ceny s nejnižším možným úsilým a stráveným časem.

Multi-distributorský Katalog

Markit produktový katalog v sobě integruje více než 150 vedoucích IT distributorů Evropy a USA. Díky tomu nabízíme většinu položek dostupných od více než jednoho zdroje. Výsledkem je transparentní přehled o situaci na trhu a konkurence v reálném čase mezi různými značkami od různých dodavatelů. Nenadržujeme nikomu - konkurence trhu je ve vašich rukách. Více než dva miliony aktualizací cen a dostupností každý den zaručují přesné informace a optimální výběr bez další velké námahy. 

Množstevní Slevy

Z logiky věci by mělo být ekonomicky výhodnější nakupovat ve větších množstvích. Při zvážení faktu, že cena balení, tisku dodacího listu a štítku a dalších věcí je téměř totožná při jedné i více položkách, katalog sám mění ceny při větších objemech. Pokud víte, že budete objednávat více, než jednu položku, nenechávejte si takovou informaci pro sebe - můžete upravit prvotní nastavení množství a obratem uvidíte cenový efekt. Množstevní Slevy jsou nejviditelnější u malých a levných položek a zahraničních distributorů.

Optimalizátor Koše

Většina produktů jsou v Markit katalogu dostupné od více, než jednoho distributora. Díky tomu máte možnost porovnat dostupnost a ceny v reálném čase na jednom místě. V některých případech může ale volba nejvýhodnějšího distributora u konkrétního produktu vést k ne úplně nejlepší kombinaci v rámci celého objednávkového koše. 

Optimalizátor koše proto na konci objednávky přepočítá všechny dostupné kombinace a varianty a sám vám nabídne nejlepší možnou variantu dle vašich kritérií - ceny - nejrychlejšího doručení - nejmenšího počtu balíků. Tímto způsobem se vždy na konci ujistíte, že vámi zvolená varianta odpovídá přesně vašim preferencím. 

ANALÝZA POROVNÁNÍ CEN

Abychom poskytovali přesný produktový katalog, provedeme zhruba dva miliony denních aktualizací cen a dostupnosti produktů. Všechna tato data si nahráváme a tak naši zákazníci mohou jít až 15 měsíců zpět v čase a provést si srovnání své staré faktury od jiného dodavatele s cenou, kterou v daném okamžiku nabízel Markit.Vložte dostatečné množství dat a můžete porovnat útraty v dané kategorii a potenciální roční úspory, kterých můžete dosáhnout. Je to kouzelné.