Контакти

Дания

Markit office

MarkIT B2B ApS
Ewaldsgade 7
2200 København N
Дания

Телефон 69 91 25 20

Email info.dk@markit.eu

Christian Lunøe

Мениджър за страната
60 98 80 88

Natasja Emilie Juul Jørgensen

Клиентско обслужване
24 66 22 88