1 033 620
preces mūsu katalogā
591 175
preces, kas pieejamas šobrīd
8 274
pasūtījumi, ko šodien veikuši MarkIT klienti

Jaunākās ziņas

  1. MARKIT REAĢĒŠANAS PLĀNS COVID-19  18.03.2020
  2. GLOBĀLĀ IT SKAIDROJUMS 15.04.2020