Privacy Policy

Version 1
Valid from 01.01.2021

 1. INTRODUCERE

  Această politică de confidențialitate este dată în numele Markit Holding AS (Estonia) și al tuturor filialelor sale (denumite în continuare “Markit” sau “noi”), care sunt operatorii de date.

  Această politică de confidențialitate descrie modul în care colectăm, folosim și prelucrăm datele personale ale persoanelor vizate ce reprezinta sau sunt asociate cu clienții noștri de afaceri (numiţi în continuare “dumneavoastră” or “utilizatori”).

  Procesăm datele cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679) (denumit în continuare “GDPR”) și orice altă legislație aplicabilă în domeniul protecției datelor.

 2. DATELE PERSONALE PE CARE LE PROCESĂM

  Colectăm datele dumneavoastră personale pentru a ne permite să ne îndeplinim obligațiile rezultate din relația contractuală cu clienții noștri de afaceri. De asemenea, putem să avem obligația legală de a prelucra și partaja datele dumneavoastră personale cu autoritățile publice, precum agențiile fiscale și guvernamentale.

  Colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal despre dumneavoastră:

  • date personale cu caracter general (nume și prenume, limbă de comunicare);

  • angajarea sau alte detalii contractuale (poziția dumneavoastră la clientul nostru de afaceri și datele de contact ale afacerii dumneavoastră., precum numere de telefon și adrese de e-mail);

  • detaliile contului dumneavoastră în sistemul nostru de achiziții prin internet de echipamente IT (Markit System) (nume de utilizator, autentificări, activitate utilizator, alte date furnizate de utilizatori în mod voluntar);

  • consimțământ (detalii despre consimțământul dat pentru a vă trimite informaţii comerciale în scop de marketing).

  Obținem datele dumneavoastră personale direct de la dumneavoastră, inclusiv colectarea datelor prin activitatea dumneavoastră în cadrul Markit System sau, indirect, de la clientul de afaceri pe care îl reprezentați sau cu care sunteți asociat.

 3. SCOPURILE PROCESĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Dacă este cazul și în conformitate cu orice legi și cerințe locale, utilizăm în general datele utilizatorilor în următoarele moduri:

  • pentru a asigura îndeplinirea relației noastre contractuale cu clienții noștri de afaceri;

  • pentru a trimite actualizări utilizatorului privind starea comenzilor și orice alte tranzacții sau modificări relevante în conturile utilizatorului sau ale clienților;

  • pentru a monitoriza îndeplinirea obligațiilor contractuale ale clientului nostru de afaceri;

  • pentru a trimite materiale de informare către e-mailurile utilizatorului și / sau adresa poștală;

  • pentru a recomanda soluții sau oferte de produse despre care Markit consideră că ar fi potrivite sau benefice pentru client;

  • pentru a ne asigura că ne conformăm legilor și ca gestionăm riscurile pentru afaceri;

  • pentru a asigura rezistența sistemului și să îmbunătățim caracteristicile sistemului;

  • pentru a ne ajuta la stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, dacă este necesar;

  • Markit poate folosi aceste informaţii pentru a se consulta cu agențiile de rating de credit sau alte surse de informații pentru a determina cantitatea de credit care trebuie aplicată clientului nostru de afaceri.

 4. BAZE LEGALE PENTRU PROCESAREA DATELOR PERSONALE

  Există un număr de modalităti diferite în care Markit poate din punct de vedere legal să proceseze datele cu caracter personal ale utilizatorilor. Acestea sunt după cum urmează:

  • să ne îndeplinim obligațiile legale [articolul 6 alineatul (1) litera (c)] din GDPR;

  • prelucrarea se încadrează în interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR, în special în cazul în care:

   • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea acordului cu clienții noștri de afaceri;

   • trebuie să desfășurăm activități de vânzare anticipată și post-vânzare, pentru a comunica cu clientul nostru de afaceri;

   • trebuie să îmbunătățim serviciul pentru clienți și rezistența sistemului.

 5. 5. CLIENŢII AFACERII CARE SUNT SUBIECŢII DE DATE

  În cazul în care, în conformitate cu legile aplicabile, clientul nostru de afaceri este considerat un subiect de date, se aplică următoarele informații suplimentare:

  • următoarele date personale pot fi colectate despre dumneavoastră:

   date de comandă, livrare și facturare (detalii despre comandă și livrare, număr de identificare fiscală, decontări financiare și fiscale);

  • prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se poate baza pe art. GDPR. 6 (1) litera (b) - pentru a asigura îndeplinirea relației noastre contractuale.
 6. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

  Markit utilizează cookie-uri pentru îmbunătățirea serviciului și a experienței utilizatorului și pentru a analiza modul în care este utilizat site-ul nostru web. Cookie-urile nu pot fi utilizate doar pentru a identifica utilizatorul, dar pot fi legate direct sau indirect atunci când sunt combinate cu alte informaţii. În aceste cazuri, cookie-urile pot fi tratate ca date cu caracter personal. Cookie-urile sunt stocate pe computerul utilizatorului și transmise de acolo pe site-ul Markit. Utilizatorul poate dezactiva sau limita transmiterea cookie-urilor modificând setările din browserul de internet. Totuși, astfel nu veti putea sa profitati pe deplin de Markit System. de acest lucru poate rezulta din faptul că nu puteți profita din plin de sistemul Markit. Vă rugăm să consultați mai multe detalii în Politica noastră privind cookie-urile.

 7. DISTRIBUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Pentru a ne îndeplini scopurile descrise în aceasta politică, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate următorilor recipienţi:

  • Între şi în cadrul entităţilor grupului Markit;

  • Distribuitorilor şi providerilor de servicii de transport;

  • Providerilor de stocare de tip cloud; şi

  • Altor părţi terţe (cum sunt autorităţile fiscale, de audit şi altele, provideri terţi de servicii, de ex: provideri de servicii legale şi de contabilitate, consultanţi de IT, companii de asigurări si altor consilieri profesionali şi consultanţi de afaceri).

 8. TRANSFERURI ÎN AFARA SEE

  Transferăm date în afara Spațiului Economic European (SEE, adică statele membre ale Uniunii Europene, împreună cu Norvegia, Islanda și Liechtenstein) numai acolo unde sunt conforme cu legislația privind protecția datelor. Aceste transferuri se pot baza pe decizii de adecvare luate de Comisia Europeană sau pe baza unor clauze contractuale standard ale UE și aveți dreptul de a primi o copie a salvgardărilor corespunzătoare aplicate, contactându-ne.

 9. STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Procesăm în mod obișnuit datele personale ale utilizatorilor pe parcursul relației contractuale cu clientul, apoi le păstrăm până la 10 ani după încheierea acordului dintre Markit și client. Putem face excepții de la acest lucru atunci când există justificări pentru păstrarea datelor pentru perioade mai lungi sau dacă acest lucru este impus de lege.

  După ce am stabilit că nu mai trebuie să deținem datele personale ale utilizatorului, le vom șterge sau anonimiza din sistemele Markit.

 10. DREPTURILE UTILIZATORULUI

  Aveţi diverse drepturi în ce privesc datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le procesăm despre dumneavoastră prevazute dupa cum urmează:

  • Dreptul de a cere acces: ne puteți cere să confirmăm ce informaţii procesam despre dumneavoastră în orice moment. Dacă solicitaţi copii suplimentare ale acestor informaţii este posibil sa va percepem un cost administrativ rezonabil. Acolo unde ni se permite în mod legal putem sa refuzăm o astfel de solicitare. Daca refuzăm solicitarea vă vom transmite motivele pentru care am făcut-o.

  • Dreptul la rectificare: ne puteți solicita să rectificăm orice date personale inexacte sau incomplete pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Dacă am împărtășit aceste date personale cu terți, ii vom notifica in privinta rectificatii, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau implică eforturi disproporționate. Acolo unde ni se permite legal acest lucru, putem refuza o astfel de solicitare. Dacă refuzăm această solicitare, vă vom spune motivele pentru care o facem.

  • Dreptul la ștergere: aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dumneavoastră. personale în anumite circumstanțe. Acolo unde ni se permite legal acest lucru, putem refuza o astfel de solicitare. Dacă refuzăm această solicitare, vă vom spune motivele pentru care o facem.

  • Dreptul de a restricționa prelucrarea: aveți dreptul de a solicita să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale în anumite circumstanțe. Acest lucru înseamnă că nu putem continua să stocăm datele și nu vom putea efectua alte activități de prelucrare. Acolo unde ni se permite legal acest lucru, putem refuza o astfel de solicitare. Dacă refuzăm această solicitare, vă vom spune motivele pentru care o facem.

  • Dreptul de a obiecta: în anumite circumstanțe aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor dumneavoastră personale. Acolo unde ni se permite legal acest lucru, putem refuza o astfel de solicitare. Dacă refuzăm această solicitare, vă vom spune motivele pentru care o facem.

  • Dreptul la portabilitatea datelor: în general, aveți dreptul de a transfera datele dumneavoastră personale între operatorii de date, sub rezerva unor posibile limitări din legislația aplicabilă. Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt legate de activitatea utilizatorului în numele clientului nostru de afaceri și astfel aceste date nu pot fi transferate către terți de către utilizator.

  • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere din țara dumneavoastră locală. În Estonia, este Inspectoratul pentru Protecția Datelor din Estonia, consultați datele de contact de pe website-ul (https://www.aki.ee/en/contacts). Puteți găsi datele de contact ale autorității dumneavoastră locale de supraveghere la https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 11. MODIFICĂRI

  Dacă Markit modifică categoriile de date cu caracter personal prelucrate sau scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, Markit va face modificările respective la această politică și va informa clienții și, de asemenea, utilizatorii, acolo unde este posibil.

 12. ASISTENTA SUPLIMENTARĂ

  Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la modul în care colectăm, utilizăm și prelucrăm datele personale, vă rugăm să contactați coordonatorul nostru de protecție a datelor la adresa gdpr@markit.eu.