Privatumo politika

Version 1
Galioja nuo 2021-01-01

 1. ĮVADAS

  Ši privatumo politika pateikta Markit Holding AS (Estija) ir visų jos dukterinių įmonių (toliau - “Markit” arba “mes”), kurios yra duomenų valdytojai, vardu.

  Šioje privatumo politikoje aprašoma, kaip mes renkame, naudojame ir apdorojame asmeninius duomenis, atstovaujančiųjų ar susijusiųjų su mūsų verslo klientais (toliau - “jūs” ar “vartotojai”).

  Asmens duomenis tvarkome pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (Reglamentas (ES) 2016/679) (toliau - “GDPR”) ir kitus taikomus duomenų apsaugos teisės aktus.

 2. ASMENS DUOMENYS, KURIUOS APDOROJAME

  Mes renkame jūsų asmeninius duomenis, kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus, kylančius iš mūsų sutartinių santykių su mūsų verslo klientais. Mes taip pat galime įpareigoti tvarkyti ir dalytis jūsų asmeniniais duomenimis su valstybinėmis institucijomis, tokiomis kaip mokesčių ir vyriausybinės agentūros.

  Mes renkame šių kategorijų asmens duomenis apie jus:

  • bendrieji asmens duomenys (vardas ir pavardė, bendravimo kalba);

  • darbo ar kita sutartinė informacija (jūsų pareigos pas mūsų verslo klientą ir kontaktiniai verslo duomenys, tokie kaip telefono numeriai ir el. pašto adresai);

  • jūsų prisijungimo duomenys mūsų internetinėje IT įrangos įsigijimo sistemoje (Markit Sistemoje) (vartotojo vardai, prisijungimai, vartotojo veikla, kiti duomenys, kuriuos vartotojai teikia savo noru);

  • sutikimas (išsami informacija apie duotą sutikimą atsiųsti jums komercinę informaciją rinkodaros tikslais).

  Mes gauname jūsų asmeninius duomenis tiesiogiai iš jūsų, įskaitant duomenų rinkimą vykdant jūsų veiklą Markit Sistemoje, arba netiesiogiai iš verslo kliento, kuriam atstovaujate ar esate susijęs.

 3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

  Prireikus ir laikydamiesi vietinių įstatymų ir reikalavimų, mes dažniausiai naudojame vartotojo duomenis šiais tikslais:

  • užtikrinti sutartinių santykių su mūsų verslo klientais vykdymą;

  • siųsti vartotojui atnaujinimus apie užsakymų būseną ir visas kitas operacijas ar svarbius vartotojo ar klientų prisijungimų pakeitimus;

  • stebėti mūsų verslo kliento sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

  • siųsti informacinę medžiagą vartotojui el. laiškais ir (arba) pašto adresu;

  • rekomenduoti sprendimus ar produktų pasiūlymus, kurie, Markit manymu, būtų tinkami ar naudingi klientui;

  • užtikrinti, kad laikomės įstatymų ir valdysime riziką verslui;

  • užtikrinti sistemos atsparumą ir patobulinti sistemos savybes;

  • jei reikia, padėti mums nustatyti, įgyvendinti ar ginti teisinius ieškinius;

  • Markit gali naudoti šią informaciją konsultuodamasi su kredito reitingų agentūromis ar kitais informacijos šaltiniais, kad nustatytų kredito sumą, kuri turi būti taikoma mūsų verslo klientui.

 4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI

  Yra daugybė skirtingų būdų, kaip Markit gali teisėtai tvarkyti vartotojų asmeninius duomenis. Tokiais, kaip:

  • vykdyti savo teisinius įsipareigojimus (GDPR str. 6(1)(c));

  • duomenų tvarkymas atitinka mūsų teisėtus interesus (GDPR str. 6(1)(f)), daugiausia tais atvejais, kai:

   • apdorojimas yra būtinas, norint įvykdyti susitarimą su mūsų verslo klientais;

   • turime vykdyti išankstinį pardavimą ir po pardavimo, bendrauti su savo verslo klientu;

   • turime pagerinti klientų aptarnavimą ir sistemos atsparumą.

 5. VERSLO KLIENTAI, KURIE YRA DUOMENŲ SUBJEKTAI

  Kai pagal galiojančius įstatymus mūsų verslo klientas laikomas duomenų subjektu, taikoma ši papildoma informacija:

  • gali būti renkami šie asmeniniai duomenys apie jus:

   užsakymo, pristatymo ir sąskaitų faktūrų išrašymo duomenys (užsakymo ir pristatymo duomenys, mokesčių identifikavimo numeris, finansiniai ir mokestiniai atskaitymai);

  • jūsų asmens duomenų tvarkymas gali būti grindžiamas GDPR str. 6(1)(b) - užtikrinti mūsų sutartinių santykių įvykdymą.
 6. SVETAINĖS NAUDOJIMAS

  Markit naudoja slapukus, kad pagerintų savo paslaugų ir vartotojo patirtį bei išanalizuotų, kaip naudojama mūsų svetainė. Slapukai negali būti naudojami atskirai vartotojo identifikavimui, tačiau jie gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susieti su vartotoju, kai jie derinami su kita informacija. Tokiais atvejais slapukai gali būti traktuojami kaip asmens duomenys. Slapukai saugomi vartotojo kompiuteryje ir iš ten perduodami į Markit svetainę. Vartotojas gali išjungti ar apriboti slapukų perdavimą, pakeisdamas interneto naršyklės nustatymus. Tačiau dėl to negalėsime visapusiškai išnaudoti Markit sistemos galimybių. Peržiūrėkite daugiau informacijos mūsų slapukų politikoje.

 7. DALIJIMASIS ASMENINIAIS DUOMENIMIS

  Kad galėtume pasiekti šioje politikoje aprašytus tikslus, jūsų asmeniniai duomenys gali būti perduoti šiems gavėjams:

  • tarp Markit grupės subjektų ir jų viduje;

  • platintojams ir transporto paslaugų teikėjams;

  • debesų saugyklų teikėjams; ir

  • kitoms trečiosioms šalims (tokioms kaip mokesčių, audito ir kitos institucijos, trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, pvz., apskaitos ir teisinių paslaugų teikėjai, IT konsultantai, draudimo bendrovės ir kiti profesionalūs patarėjai bei verslo konsultantai).

 8. PERDAVIMAS UŽ EEE RIBŲ

  Duomenis mes perduodame už Europos ekonominės erdvės (EEE, t. y. Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino) tik tada, kai jie atitinka duomenų apsaugos įstatymus. Tokie perdavimai gali būti grindžiami Europos Komisijos priimtais sprendimais dėl tinkamumo arba remiantis ES standartinėmis sutarčių nuostatomis, ir jūs turite teisę gauti pritaikytų tinkamų apsaugos priemonių kopijas susisiekdami su mumis.

 9. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

  Paprastai mes tvarkome vartotojų asmeninius duomenis sutartinių santykių su klientu metu ir paskui juos saugome iki 10 metų po to, kai nutraukiama Markit ir kliento sutartis. Mes galime padaryti išimtis, jei yra pagrindas saugoti duomenis ilgesnį laiką arba jei to reikalauja įstatymai.

  Kai nustatysime, kad mums nebereikia saugoti vartotojo asmeninių duomenų, mes juos ištrinsime arba padarysime anoniminiais iš Markit sistemų.

 10. VARTOTOJO TEISĖS

  Jūs turite įvairias teises, susijusias su jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome ir kurie išdėstyti žemiau:

  • Teisė prašyti prieigos: galite bet kuriuo metu paprašyti mūsų patvirtinti, kokią informaciją apie jus apdorojame. Jei paprašysite papildomų šios informacijos kopijų, galime apmokestinti pagrįstomis administravimo išlaidomis. Jei mums leidžiama tai daryti, mes galime atsisakyti tokio prašymo. Jei mes atmesime šį prašymą, nurodysime tokio sprendimo priežastis.

  • Teisė ištaisyti: galite paprašyti ištaisyti visus netikslius ar neišsamius asmens duomenis, kuriuos tvarkome apie jus. Jei mes pasidalinome šiais asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, pranešime jiems apie duomenų ištaisymą, nebent tai neįmanoma arba reikalauja neproporcingų pastangų. Jei mums leidžiama tai daryti, mes galime atsisakyti tokio prašymo. Jei mes atmesime šį prašymą, nurodysime tokio sprendimo priežastis.

  • Teisė ištrinti: jūs turite teisę reikalauti, kad tam tikromis aplinkybėmis ištrintume jūsų asmeninius duomenis. Jei mums leidžiama tai daryti, mes galime atsisakyti tokio prašymo. Jei mes atmesime šį prašymą, nurodysime tokio sprendimo priežastis.

  • Teisė apriboti duomenų tvarkymą: jūs turite teisę reikalauti, kad tam tikromis aplinkybėmis apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad mes galime tik toliau saugoti duomenis ir nebegalėsime vykdyti jokių tolesnių duomenų tvarkymo veiksmų. Jei mums leidžiama tai daryti, mes galime atsisakyti tokio prašymo. Jei mes atmesime šį prašymą, nurodysime tokio sprendimo priežastis.

  • Teisė prieštarauti: tam tikromis aplinkybėmis jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis. Jei mums leidžiama tai daryti, mes galime atsisakyti tokio prašymo. Jei mes atmesime šį prašymą, nurodysime tokio sprendimo priežastis.

  • Teisė perkelti duomenis: paprastai jūs turite teisę perduoti savo asmens duomenis tarp duomenų valdytojų, laikydamiesi galimų galiojančių įstatymų apribojimų. Asmeniniai duomenys, kuriuos renkame, yra susiję su vartotojo veikla mūsų verslo kliento vardu, todėl vartotojas negali šių duomenų perduoti jokioms trečiosioms šalims.

  • Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai: jūs turite teisę pateikti skundą savo šalies priežiūros institucijai. Estijoje tai yra Estijos duomenų apsaugos inspekcija, kontaktinę informaciją rasite tinklalapyje (https://www.aki.ee/en/contacts). Vietinės priežiūros institucijos kontaktinę informaciją galite rasti adresu https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 11. PAKEITIMAI

  Jei Markit pakeis tvarkomų asmens duomenų kategorijas ar asmens duomenų tvarkymo tikslus, Markit atitinkamai pakeis šią politiką ir, jei įmanoma, informuos mūsų klientus ir vartotojus.

 12. TOLIMESNĖ PAGALBA

  Jei turite klausimų ar komentarų, kaip renkame, naudojame ir tvarkome asmens duomenis, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos koordinatoriumi gdpr@markit.eu.