Markit teenusetingimused

Versioon 1
Kehtiv alates 01.01.2021

Markiti süsteem on IT ostude sooritamiseks mõeldud lihtne ja läbipaistev tööriist. Markiti süsteem võimaldab klientidel sooritada veebipõhiseid oste veebilehe www.markit.eu ja kliendi süsteemidega integreeritud funktsionaalsuse kaudu.

 1. Üldine. Käesolevad Markiti teenuse tingimused (edaspidi tingimused) reguleerivad Markiti süsteemi kasutamist ning neid rakendatakse kõigile Markiti süsteemi kaudu esitatavatele tellimustele.

 2. Mõisted. Käesolevates tingimustes on mõistetel järgnev tähendus:

  • Klient on juriidiline isik, kes on registreerinud konto Markiti süsteemi kasutamiseks ning esitab tellimusi Markiti süsteemi kaudu toodete ostmiseks;
  • Markit tähendab ettevõtet kui emaettevõtet ja Markiti süsteemi pakkujat;
  • Tooted on tooted või kaubad, mida klient Markiti süsteemi kaudu tellib;
  • Markiti kohalik ettevõte on Markiti kontserni kuuluv juriidiline isik, kes on kliendi tellitavate toodete müügitehingu üks pool. Markiti kohaliku ettevõtte nimi ja kontaktandmed on toodud veebilehel markit.eu ja sõltuvad kliendi valitud asukohast;
  • Hulgimüüja on toodete kolmandast isikust maaletooja või edasimüüja, kes on Markiti või Markiti kohaliku ettevõtte koostööpartner;
  • Algupärane tootja on toodete algupärane tootja, kes ei ole Markiti kohalik ettevõte ega Markit.

 3. Registreerimine. Markiti süsteemi pakutakse vaid juriidilistele isikutele. Markiti süsteemis tellimuse esitamiseks tuleb registreerida konto. Markiti süsteemis konto loomisel peab klient esitama täpsed, täielikud ja ajakohased andmed. Klient vastutab Markiti süsteemis oma andmete ajakohasena hoidmise eest ning kõik Markitilt või Markiti kohalikult ettevõttelt saadetud teavitused loetakse kliendi poolt kättesaaduks, kui Markit on saatnud teavituse või teabe kontaktandmetele, mille klient on Markiti süsteemis esitanud.

 4. Kasutajad. Klient määrab kasutajad, kellel on õigus kliendi nimel Markiti süsteemis tellimusi esitada (edaspidi kasutajad). Administraatori õigustega kasutajatel on õigus anda teistele kasutajatele volitust kliendi nimel tellimusi esitada. Klient vastutab täielikult Markiti kohaliku ettevõtte ees seoses tellimustega, mille on esitanud kliendi mis tahes kasutaja. Klient peab tagama, et kasutajad säilitavad oma paroolid konfidentsiaalsetena. Klient peab tagama, et tema kasutajaid puudutavat teavet hoitakse ajakohasena, sh et kasutajad, kellel pole enam volitust kliendi nimel tellimusi esitada, eemaldatakse Markiti süsteemist, tehes Markiti süsteemi vastavad muudatused või teavitades kliendituge.

 5. Markiti süsteemi kasutamine. Markit ja Markiti kohalik ettevõte annavad kliendile (ja selle kasutajatele) õiguse Markiti süsteemile ligi pääseda ja seda kasutada. See ligipääsu ja kasutamise õigus ei ole eksklusiivne ega võõrandatav. Markiti kohalik ettevõte ja Markit ei anna mingeid selgesõnalisi ega kaudseid garantiisid seoses Markiti süsteemiga. Seda pakutakse kliendile „sellisena, nagu see on“ ja „kuivõrd see on kättesaadav“. Markiti kohalik ettevõte ja Markit annavad endast parima, et pakkuda kliendile Markiti süsteemi, mis on parima kvaliteedi, ohutuse ja turvalisusega, kuid Markiti kohalik ettevõte ja Markit ei anna garantiisid, et Markiti süsteemile ligipääs ja selle toimimine kulgevad alati takistusteta, on alati ajakohased ja ilma igasuguste vigadeta.

 6. Markiti süsteemi kataloog. Tooted ja kaubad, mida klient tellida saab, on toodud välja Markiti süsteemi kataloogis. Markiti süsteemi kataloogis näidatud toodete hinnad on kliendi kohalikus valuutas ning on indikatiivsed hinnad. Markit võib neid hindu igal ajal muuta. Kõik toodete pildid on illustreerivad ja võivad erineda tegelikest tarnitavatest toodetest. Klient on teadlik, et ei Markitil ega Markiti kohalikul ettevõttel ei ole Markiti süsteemi kataloogis toodud toodete ja kaupade jaoks oma ladu.

 7. Tellimine. Kliendi kasutajad võivad kliendi nimel esitada Markiti süsteemis tellimusi toodete soetamiseks. Kõiki tellimusi, mida kasutajad Markiti süsteemi kaudu esitavad, loetakse kliendi pakkumisteks. Toodete ostuleping, sh kokkulepe hinna ja tarne osas, hakkab kehtima, kui Markiti kohalik ettevõte tellimuse vastu võtab, saates kliendile e-posti teel tellimuse kinnituse. Tellimust saab tühistada, kuni Markiti kohalik ettevõte pole saatnud tellimuse kinnitust.

  Markiti kohalikul ettevõttel on õigus kliendi esitatud tellimusi mitte kinnitada ja tellimust igal ajal tühistada, kui tal on selleks mõjuv põhjus. Lisaks võib Markiti kohalik ettevõte tühistada müügitehingu (kinnitatud tellimuste puhul), kui Markiti süsteemis on hindades viga (nt kuvatav hind on märkimisväärselt madalam turuhinnast), toode ei ole enam saadaval või toote kirjelduses on viga.

 8. Ettemaks. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, on vaikimisi makseviis ettemaks esialgse arve alusel, mille Markiti kohalik ettevõte saadab koos tellimuse kinnitusega. Tellitud tooteid ei panda teele enne, kui on laekunud kogu ettemakse summa. Kui esialgsel arvel või tellimise käigus ei ole märgitud teisiti, tühistatakse tellimus ja sellega seotud tehing automaatselt, kui tellitud toodete eest ei tasuta 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates hetkest, kui Markiti kohalik ettevõte esialgse arve väljastab.

 9. Krediidilimiit. Kliendid võivad krediiditaotluse ankeedi täitmisega taotleda krediidilimiiti. Kui krediidilimiiti heaks ei kiideta, teavitab Markiti kohalik ettevõte klienti otsusest. Krediidilimiit on kliendi võimalik võlgade kogusumma Markiti kohaliku ettevõtte ees. Kasutamata krediidilimiidi arvutamiseks lahutatakse kinnitatud krediidilimiidist maha avatud tellimused ja tasumisele kuuluvad maksmata arved. Klient saab oma kinnitatud krediidilimiidi ja kasutamata krediidilimiidi summat vaadata Markiti süsteemis „Kliendi teabe“ alt. Kasutamata krediidilimiidi olemasolu tagab tellimuse viivitamatu töötlemise ning tellitud tooted pannakse teele enne vastava arve tasumist. Markiti kohalik ettevõte võib küsida ettemaksu, kui kliendi esitatud tellimuse summa ületab järelejäänud krediidilimiiti, ja peatada tellimuse töötlemise kuni makse laekumiseni või kuniks kasutamata krediidilimiit taastub vajaliku määrani.

 10. Maksed. Klient peab tasuma arved 7 kalendri päeva jooksul alates arve väljastamisest, kui arvele ei ole märgitud teisiti. Kui klient makset tähtpäevaks ei tasu, võib Markiti kohalik ettevõte nõuda kliendilt 0,05% viivist iga tähtpäeva ületanud päeva eest kuni makse täieliku tasumiseni.

 11. Maksemudel. Markiti kohaliku ettevõtte üldine maksemudel on vaikimisi nn turumudel, kus Markiti kohalik ettevõte lisab saadaolevatele hulgimüügihindadele mõõduka marginaali. Markiti süsteemis sisalduvad transpordi- ja muud kulud, välja arvatud pakendamis- ja käitlemiskulud väiksemate tellimuste puhul. Eraldi kokkuleppe alusel on võimalikud ka järgmised variandid:

  Avatud marginaal - tähendab kokkulepitud ja fikseeritud tasu iga ostu puhul. Kliendil on võimalik eristada toodete valikus hulgimüüja tootehinda Markiti kohaliku ettevõtte teenustasust;

  Markit FIX - klient saab kindla kuutasu eest sooritada kõik ostud hulgimüüja hinnaga, mis sisaldab ka tarnetasu.

 12. Tarne ja kohaletoimetamine. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, saadetakse tellitud tooted välja pärast seda, kui Markiti kohalik ettevõte on kliendilt kogu makse kätte saanud. Sõltuvalt hinnastamismudelist võivad rakenduda tarne- ja pakendamiskulud, mis kuvatakse tellimisprotsessi ajal.

  Hinnanguline kohaletoimetamise kuupäev arvutatakse välja tellimise protsessi käigus ning seda kuvatakse Markiti süsteemi kataloogis toodete sirvimise ajal. Hinnangulisi kohaletoimetamise kuupäevi saab vaadata tellimuse kinnitamise ajal ning need sisalduvad ka tellimuse kinnituse e-kirjas.

  Tellimused tarnitakse uksest ukseni otse hulgimüüja ladudest, kasutades kolmandast isikust kullereid või muid vahendeid.

  Toodete omandiõigus läheb üle Markiti kohalikult ettevõttelt kliendile kauba kohaletoimetamisel eeldusel, et Markiti kohalik ettevõte on saanud kätte kogu toodete maksumuse. Tarnitud toodete omandiõigus jääb Markiti kohalikule ettevõttele, kuni toodete eest on täielikult tasutud.

  Toodete juhusliku hävimise risk läheb Markiti kohalikult ettevõttelt kliendile üle toodete kohaletoimetamisel või hetkel, kui tooted on antud kliendi valdusesse.

 13. Kohaletoimetamisel tehtav kontroll ja kaebused. Kliendil on kohustus tellitud tooteid kättesaamisel kontrollida. Kõik nõuded, mis puudutavad tarnitud toodete kogust, toodete pakendamist või pakendi nähtavaid kahjustusi, tuleb esitada kullerile kauba kättesaamisel ning vastav märge tuleb teha toodete saatelehele või toodete üleandmise-vastuvõtmise aktile kas paberil või kulleri süsteemis elektrooniliselt.

  Kui klient avastab, et tooted ise on defektsed või kahjustunud, on tal õigus esitada Markiti kohalikule ettevõttele põhjendatud kaebus 5 (viie) tööpäeva jooksul alates defektide tuvastamisest, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast toodete kohaletoimetamisest, välja arvatud juhul kui algupärane tootja või hulgimüüja on määranud lühema perioodi. Markiti kohalik ettevõte on kohustatud kaebuse põhjendatust kontrollima 4 (nelja) tööpäeva jooksul alates kaebuse laekumisest ja kui see on põhjendatud, võtma viivitamatult kasutusele meetmed puuduste kõrvaldamiseks.

 14. Tagastused. Tagastuste üle otsustab Markiti kohalik ettevõte igal üksikjuhul eraldi. Kliendil ei ole õigust puudusteta toodet Markiti kohalikule ettevõttele ilma eelneva kokkuleppeta tagastada. Tooteid ei ole võimalik tagastada juhul, kui toode on toodetud või pandud kokku kliendi eritingimuste alusel. Tagastatavad tooted peavad olema algpakendis ja avamata. Sõltuvalt toodete olemusest ja hinnast ning hulgimüüjate või algupärase tootjaga sõlmitud kokkulepetest võidakse rakendada tasusid, mis võivad ulatuda 75 protsendini toote maksumusest. Klient kannab tagastatavate toodete tarnekulud.

  Markiti kohalik ettevõte teeb endast parima ja teeb tihedat koostööd nii kliendi kui hulgimüüja või algupärase tootjaga veendumaks, et kõik tagastustehingud lahendatakse õiglasel ja rahuldaval viisil.

 15. Intellektuaalomandi õiguseid ei võõrandata. Kõik ükskõik kummale poolele kuuluvad intellektuaalomandi õigused, koos kõikvõimalike muudatuste, arenduste või tuletustega jäävad sellele poolele, kui ei ole kokku lepitud teisiti Markiti kohalikult ettevõttelt kliendile tarnitavate toodete osas, mis sisaldavad mistahes tarkvara, riistvara või muud tarkvara koodi, rakendatakse algupärase tootja litsentsi tingimusi.

 16. Kasutajatoe teenindustasemed. Markiti kohalik ettevõte pakub järgnevat kasutajatuge:

  Reaalajas vestlus aadressil https://www.markit.eu/:

  Saadaval tööpäevadel kell 9.00–17.00 kohaliku aja järgi (Portugal/Ühendkuningriik 07:00 – 16:00 kohaliku aja järgi; Põhja-Ameerika 12:00 – 20:00 Kesk-Euroopa aja järgi).

  Suure nõudluse või muude probleemide korral vastatakse reaalajas vestluse kaudu esitatud päringutele e-posti teel 1 tööpäeva jooksul.

  E-posti tugi – Markiti kohaliku ettevõtte kasutajatoe e-posti aadress on saadaval aadressil https://www.markit.eu/:

  Vastamise aeg: 1 tööpäev.

  Telefonitugi – Markiti kohaliku ettevõtte kasutajatoe telefoninumber on saadaval aadressil https://www.markit.eu/:

  Vastamise aeg: viivitamatult, välja arvatud juhul kui liinid on hõivatud;

  Saadaval tööpäevadel kell 9.00–17.00 kohaliku aja järgi (Portugal/Ühendkuningriik 07.00–16.00 kohaliku aja järgi, Põhja-Ameerika 12.00–20.00 Kesk-Euroopa aja järgi).

 17. Vastutus. Seadusega lubatud määral ei vastuta Markit ega Markit kohalik ettevõte kliendi või kolmandate isikute saamata jäänud kasumi ega tulu, tootmiskadude, andmekadude ega muude otseste või kaudsete kahjude eest.

  Müügitehingute osas on Markiti kohaliku ettevõtte koguvastutus piiratud summaga, mille klient on tasunud nõudega seotud toote eest.

 18. Müügigarantii ja garantiid. Kui tootele kehtib hulgimüüja või algupärase tootja garantii, antakse see kliendile hulgimüüja või algupärase tootja tingimuste kohaselt edasi. Markiti kohalik ettevõte pakub kliendile tuge hulgimüüjatele ja algupärastele tootjatele esitatavate garantiinõuete käsitlemisel/vahendamisel, edastades hulgimüüjate/algupäraste tootjate vastu esitatud garantiinõudeid ja rakendades järelmeetmeid. Kõik hulgimüüjatele/algupärastele tootjatele edastavad garantiinõuded, mille käsitlemist või vahendamist klient Markiti kohalikult ettevõttelt soovib, tuleb esitada Markiti süsteemi kaudu. Garantiiremonti teevad algupärase tootja sertifikaadiga kohapealsed ja üleilmsed teeninduskeskused algupärase müüja ja/või hulgimüüjate sätestatud tingimuste alusel. Markiti kohalik ettevõte ega Markit ei väljasta ise toodetele müügigarantiid ega muud vabatahtlikku garantiid.

 19. Isikuandmed. Markiti kohalik ettevõte ja Markit koguvad ja töötlevad teatud isikuandmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseadustega. Klient või kasutajad peavad andma teatavat isiku tuvastamist võimaldavat teavet, et Markiti süsteemi kasutamiseks kontot registreerida. Klient kinnitab, et tal on vajalikud õigused konto registreerimiseks ja Markiti süsteemi kasutamiseks vajalike isikuandmete avaldamiseks, edastamiseks ja töötlemiseks. Rohkema teabe saamiseks selle kohta, kuidas Markiti kohalik ettevõte ja Markit isikuandmeid koguvad, hoiustavad ja töötlevad, lugege meie privaatsuspõhimõtteid.

 20. Konfidentsiaalsus. Kui seadusest või käesolevate tingimuste täitmise eesmärkidest lähtuvalt ei tulene teisiti, ei või Markiti kohalik ettevõte, Markit ega klient avaldada mis tahes kolmandale isikule teise poole äritegevuse või plaanidega seonduvat teavet, mis ei ole avalik ning mida loetakse üldiselt ärisaladuseks. Klient vastutab selle eest, et tema esindajad, töötajad ja kasutajad, kellel on ligipääs konfidentsiaalsele teabele, on konfidentsiaalsuse säilitamise kohustusest teadlikud ja et neile kohaldatakse käesolevates tingimustes sätestatud konfidentsiaalsuse säilitamise kohustustele sarnaseid konfidentsiaalsuse säilitamise kohustusi.

 21. Õigus tingimusi muuta. Markitil ja Markiti kohalikul ettevõttel on õigus käesolevaid tingimusi muuta, kui muudatused on vajalikud seadusest tulenevatest nõuetest kinnipidamiseks või et kajastada muutusi Markiti teenuse osutamises või ärimudelis. Markit või Markiti kohalik ettevõte teavitavad klienti muudatustest mõistliku aja jooksul ette. Kui klient nende muutustega ei nõustu, ei pruugi kliendil olla võimalik Markiti süsteemi kasutamist jätkata. Tingimuste muudatused kehtivad kõigile tellimustele, mis esitati müüjale pärast muudatuste tegemist ja nende teavitamisest kliendile või administraatorile.

 22. Vääramatu jõud. Markit, Markiti kohalik ettevõte ja klient ei vastuta oma lepinguliste kohustuste mittetäitmise või ebapiisava täitmise eest, kui selle põhjus on vääramatud jõud. Vääramatud jõud on tingimused, mida pool ei saa kontrollida ning mille ettenägemist, vältimist või millega arvestamist ei oleks saanud poolelt lepingu sõlmimise ajal mõistlikult oodata ning mille põhjustatud takistuse või tagajärgede ületamist ei oleks saanud poolelt mõistlikult oodata. Vääramatud jõud ei vabasta poolt kohustust tasuda makseid ja viivist.

 23. Tingimustele rakenduv seadus. Käesolevaid tingimusi reguleerivad Markiti kohaliku ettevõtte asukohariigi seadused ja õigusaktid. Müügitehingutele ei kohaldu ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta.

 24. Vaidluste lahendamine. Kõikidest tingimustest, tellimustest või tingimustega reguleeritavatest müügitehingutest tulenevad või nendega seonduvad vaidlused, erimeelsused või nõuded lahendatakse Markiti kohaliku ettevõtte asukohariigi kohtus.

 25. Lõppsätted. Käesolevad tingimused koos asjaomaste müügitehingutega moodustavad kogu kliendi ja Markiti kohaliku ettevõtte vahelise lepingu ning need lõpetavad ja asendavad kõik varasemad kirjalikud või suulised lepingud, mida käesolevate tingimuste objektile või asjaomastele müügitehingutele kohaldatakse.

  Klient ei või võõrandada käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi või kohustusi mis tahes kolmandale isikule ilma Markiti kohaliku ettevõtte eelneva nõusolekuta. Markiti kohalikul ettevõttel on õigus edastada maksmata jätmisest või makseviivitustest tulenevad nõuded inkassofirmadele ja anda nõudeid üle faktooringu eesmärgil.