Markits servicevilkår

Version 1
Gyldig fra 01-01-2021

Markit Systemer et værktøj til anvendelse af IT-køb med fokus på simpel- og transparenthed. Markit System giver kunder mulighed for at foretage Internet-baserede køb via sider på www.markit.eu og via andre punch-out løsninger.

 1. Generelt. Disse Markit Tjenestevilkår (Vilkår) er gældende ved ethvert brug af Markit System og ved samtlige bestillinger der placeres gennem Markit System.

 2. Definitioner.Som beskrevet i disse Vilkår:

  • Kunden er en juridisk enhed der har oprettet en burger til brug af Markit Systemet og som placerer købsordrer af tilgængelige produkter via Markit Systemet;
  • Markit er , Moderselskabet og operatøren bag Markit System;
  • Produkter er produkter eller varer som Kunden bestiller via Markit System;
  • Markits lokale afdeling er en juridisk enhed tilhørende den samme gruppe af virksomheder som Markit, og som er del af salgstransaktionen af produkter, der bestilles af Kunden. Navnet på Markits lokale afdeling samt yderligere kontaktoplysninger vises på webstedet markit.eu, afhængigt af Kundens placering;
  • Distributør er en tredjepartsleverandør eller sælger af de produkter der sælges gennem Markits lokale afdeling eller Markit;
  • OEM er den originale udstyrsproducent af de Produkter, og er ikke Markits lokale afdeling eller Markit.

 3. Registering. Markit System er kun tilgængeligt for juridiske enheder. For at anvende Markit System til placeringer af ordrer, er registrering påkrævet. Ved oprettelse af en Markit System konto, skal Kunden opgive nøjagtige, komplette og gyldige oplysninger. Kunden har til ansvar at holde sine oplysninger ajour i Markit System. Alle oplysninger og meddelelser der sendes gennem eller fra Markit eller Markits lokale enhed, vil betragtes som modtaget af Kunden, hvis Markit har sendt disse til de kontaktoplysninger som Kunden har angivet i systemet.

 4. Brugere. Kunden har mulighed for at udvælge Brugere, der har ret til at afgive ordrer via Markit System på vegne af Kunden (Brugere). Brugere med administratorrettigheder har ret til at autorisere andre Brugere til at afgive ordrer på Kundens vegne. Det er udelukkende Kunden som bærer det fulde ansvar over for Markits lokale enhed med hensyn til samtlige ordrer, der foretages af enhver bruger der administreres af Kunden. Kunden skal samtidig sikre, at samtlige Brugere holder deres adgangskoder fortrolige. Kunden skal yderligere sikre, at Brugernes oplysninger holdes ajour, og herunder skal der sikres, at Brugere der ikke længere er autoriseret til at afgive ordrer på kundens vegne, fjernes fra Markit System, ved at foretage nødvendige ændringer i Markit System eller ved at kontakte kundesupport.

 5. Brug af Markit System. Markit og Markits lokale enhed giver Kunden (og dennes Brugere) ret til adgang og brug af Markit System. Disse rettigheder er ikke-eksklusive og kan ikke overdrages til andre parter. Både Markits lokale enhed og Markit fraskriver sig enhver og enhver garanti, herunder både udtrykt eller underforstået, i forbindelse med driften af Markit System, hvilket leveres på en "som tilgængelig" basis til Kunden. Markits lokale enhed og Markit skal bestræbe sig efter at levere Kunden et Markit System af højeste kvalitet, sikkerhed og fortrolighed, men samtidig giver Markits lokale enhed og Markit ingen garanti for, at adgangen og driften af systemet vil være fejlfri, konstant tilgængelig eller uforstyrret.

 6. Markit System katalog. Produkter og varer der kan bestilles af Kunden, er tilgængelige i Markit System-kataloget. Priserne på de viste produkter i Markit System-kataloget vises i Kundens lokale valuta og skal betragtes som vejledende priser. Markit har ret til at ændre disse priser på ethvert tidspunkt. Alle produktbilleder er udelukkende til illustrerende formål og kan afvige fra de egentlige leverede Produkter. Kunden gøres opmærksom på, at Markit eller Markits lokale enhed ikke er opmærksom på, at Markit eller Markits lokale enhed ikke besidder produkter eller varer vist i Markit System-kataloget på lager.

 7. Bestilling. Brugere af Kunden kan placere bestillinger på køb af Produkter via Markit System på vegne af Kunden. Eventuelle ordrer der foretages via Markit System på vegne af Brugere, betragtes som køb fra Kunden. Kontrakten om køb af Produkter, herunder prisaftale og levering, indgås når Markits lokale enhed accepterer ordren ved at sende en ordrebekræftelse via e-mail til Kunden. Det er muligt at annullere ordren indtil at denne bekræftelse er afsendt.

  Markits lokale enhed besidder enhver ret til ikke at bekræfte ordrer der afgives af Kunden, såfremt at der forefindes en gyldig grund for dette. Derudover kan Markits lokale enhed også annullere samtlige salgstransaktioner (bekræftede ordrer), hvis der har forekommet prisrelaterede fejl i Markit System (f.eks. hvis de viste priser har været urimeligt lavere end de gennemsnitlige markedspriser), hvis produktet ikke længere er tilgængeligt eller grundet fejl i produktbeskrivelserne.

 8. Forudbetaling. Medmindre andet er aftalt, vil den almene betalingsmetode foregå på basis af en proforma-faktura, som leveres af Markits lokale enhed sammen med ordrebekræftelsen. Bestilte produkter vil ikke blive leveret før at det opkrævede beløb er betalt. Medmindre at andet er angivet på fakturaen eller under selve bestillingsprocessen, vil manglende betaling af de bestilte produkter inden for 30 (tredive) dage fra den dato, hvor fakturaen er udstedt af Markits lokale enhed, resultere i en automatisk annullering af samtlige bestilte Produkter og den relevante salgstransaktion.

 9. Kreditgrænse. Kunder kan søge om en kreditgrænse ved at udfylde Kreditansøgningformularen. I tilfælde af at denne kreditgrænse ikke kan godkendes, vil Kunden blive informeret om Markits lokale enhed beslutningen. Kreditgrænsen er et muligt samlet beløb der betegner Kundens gæld til Tjenesteudbyderen. Den tilgængelige kreditgrænse beregnes ved at fratrække åbne bestillinger og ubetalte, forfaldne fakturaer fra det godkendte kreditgrænsebeløb. Kunden har mulighed for at se størrelsen på den samlede kreditgrænse samt den tilgængelige kreditgrænse under sektionen "Kundeoplysninger" i Markit System. Den tilgængelige kreditgrænse sikrer, at en bekræftet ordre bliver behandlet øjeblikket og at bestilte produkter afsendes før at betalingen af den respektive faktura finder sted. Markits lokale enhed kan anmode om betaling på forhånd, hvis ordren, som Kunden har foretaget, overskrider den tilgængelige kreditgrænser og annullere behandlingen af ordren, indtil at denne betaling er modtaget fra Kunden eller indtil at den tilgængelige kreditgrænse er gendannet.

 10. Betalinger. Kunden har pligt til at betale fakturaer inden for 7 kalenderdage med start fra udstedelsesdatoen, medmindre at andet specifikt er angivet på fakturaen. Hvis Kunden ikke betaler en faktura inden forfaldsdatoen, kan Markits lokale enhed opkræve et rykkergebyr med en rente på 0,05% for hver forsinket dag indtil at betalingen har fundet sted.

 11. Prismodel. Den generelle prismodel der anvendes af Markits lokale enhed, er en standardmarkedsmodel, hvor Markits lokale enhed tilføjer en moderat prismargin til de bedste tilgængelige distributionspriser. Levering og alle andre gebyrer indgår allerede i den viste pris som ses på Markit System, med undtagelse af eventuelle håndteringsgebyrer for mindre bestillinger. Ved tilfælde af separate aftaler, er følgende løsninger også tilgængelige:

  Åben margen -repræsenterer et transaktionsgebyr for hvert fast køb. Kunden kan skelne mellem Produktets pris ud fra valget af Distributører og det servicegebyr, der opkræves af Markits lokale enhed;

  Markit FIX - mod et enkelt månedligt gebyr, får Kunden mulighed for at foretage uendelige køb med Distributørpriser, hvor levering indgår.

 12. Forsendelse og Levering. Medmindre andet aftales, afsendes de bestilte Produkter når Markits lokale enhed har modtaget fuld betaling fra Kunden. Alt afhængig af den anvendte prismodel, kan Kunden blive opkrævet forsendelse- og håndteringsomkostninger, hvor disse vil blive opgivet under bestillingsprocessen.

  Den estimerede leveringsdato udregnes under bestillingsprocessen, og vil fremgå når Kunden gennemgår Produkterne i Markit System-kataloget. Derudover kan estimerede leveringsdatoer også ses under behandlingen af ordre og fremgår også i ordrebekræftelsen, som afsendes via e-mail.

  Produkter leveres dør-til-dør direkte fra Distributørlageret i samarbejde med tredjeparts kurerer eller andre midler.

  Titlen på Produkterne overføres fra Markits lokale enhed til Kunden når levering har fundet sted, forudsat at Leverandøren har modtaget fuld betaling for Produkterne. Markits lokale enhed beholder titlen på de leverede Produkter, indtil at det skyldige beløb er betalt.

  Risikoen for utilsigtet ødelæggelse af Produkter, overføres fra Markits lokale enhed til Kunden ved levering eller fra det øjeblik, Produkterne overføres til en Person, der er udpeget af Kunden.

 13. Inspektion ved levering og klager. Kunden forpligter sig til at inspicere de leverede Produkter ved levering. I tilfælde af, at de leverede Produkter ikke overholder mængekravene og eventuelle påstande om synlige skader på Produkterne og/eller deres emballage, skal Kunden gøre opmærksom på dette øjeblikkeligt efter Levering, og en relevant besked om dette skal fremgås på leveringssedlen eller andre relevante dokumenter når Produkterne modtages.

  I tilfælde af at Kunden hævder, at de bestilte Produkter er enten mangelfulde eller beskadigede, har Kunden ret til at indgive en relevant klage til Markits lokale enhed inden for 5 (fem) arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor fejlen er konstateret, men dog senest 30 dage efter at levering af de relevante produkter har fundet sted, medmindre at en kortere periode er bestemt OEM eller distributør. Markits lokale enhed er forpligtet til at tjekke op på, om klagen er berettiget inden for 4 (fire) arbejdsdage fra det tidspunkt at klagen modtages, og hvis nødvendigt, øjeblikkeligt rette op på eventuelle mangler.

 14. Returneringer. Returneringer vil blive håndteret på en sag-til-sag basis af Markits lokale enhed. Kunden har ikke ret til at returnere Produkter, der ikke er defekte, uden samtykke fra Markits lokale enhed. Derudover er returnering af Produkter ikke muligt i tilfælde, hvor fremstilling eller samling fandt sted i henhold til Kundens specifikke krav og/eller ønsker. Produkterne der skal returneres, skal afsendes i deres originale emballage og skal være uåbnede. Alt afhængig af Produktets type og pris samt underliggende aftaler med Distributører eller OEM'er, kan der opkræves yderligere gebyrer på op til 75% af produktprisen. Kunden står til ansvar for forsendelsesomkostninger for Produkter, der returneres.

  Markits lokale enhed vil i tæt samarbejde med Kunden og Distributør eller OEM gøre en rimelig indsats for at sikre, at hver enkelt returtransaktion løses på en retfærdig og tilfredsstillende måde.

 15. Ingen overdragelse af immaterielle rettigheder. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, vil samtlige immaterielle rettigheder der tilhører eller udvikles af en enhed, sammen med eventuelle ændringer, udviklinger eller derivater deraf, forblive tilhørende relevante enhed. I tilfælde af at Produkter, der leveres af Markits lokale enhed til Kunden, består af eller indeholder indbygget software, firmware eller anden softwarekode, gælder de relevante OEM-licensbetingelser.

 16. Kundesupport. Markits lokale enhed udbyder Kundesupport som beskrevet herunder:

  Online Live Chathttps://www.markit.eu/:

  Tilgængelig: på almene hverdage mellem 09:00-17:00 lokal tid (Portugal/Storbritannien 07:00 – 16:00 lokal tid; Nordamerika 12:00-20:00 CET).

  I tilfælde af travlhed eller andre vanskeligheder, vil forespørgsler på Live Chatten besvaret via e-mail inden for maks. 1 arbejdsdag.

  Support via e-mail – Ønskes kundesupport via e-mail, kan Markits lokale enhed e-mailadresse findes på https://www.markit.eu/:

  Responstid: 1 arbejdsdag.

  Telephone support – telefonnummeret på Markits lokale enhed findes på https://www.markit.eu/:

  Responstid: Øjeblikkeligt, medmindre at linjerne er optagede;

  Tilgængelighed: på hverdage mellem 09:00 – 17:00 lokal tid (Portugal/Storbritannien 07:00 – 16:00 lokal tid; Nordamerika 12:00 – 20:00 CET).

 17. Ansvar. I det omfang, loven tillader det, står Markit eller Markits lokale enhed ikke til ansvar for eventuel mistet fortjeneste, indtægt, produktionstab, tab af data eller anden skade, hverken direkte eller indirekte, påført af Kunden eller af nogen anden person.

  Med henblik på salgstransaktioner, er Markits lokale enhed overordnede ansvar begrænset til det beløb, som Kunden har betalt for de relevante produkter.

 18. Salgsgarantier. I tilfælde af at Produktet har en salgsgaranti eller anden form for garanti fra Distributøren eller OEM, overføres disse til kunden under forbehold af vilkårene og betingelserne for Distributøren eller OEM. Markits lokale enhed har pligt til at tilbyde support til Kunden ved håndtering/formidling af garantikrav til Distributører og OEM'er, herunder ved videresendelse og opfølgning på alle garantikrav, som Kunden besidder mod distributører/OEM'er. Samtlige garantikrav til Distributører/OEM'er, som Kunden ønsker, at Markits lokale enhed skal håndtere skal indgives via Markit System. Garantireparationer bliver håndteret af OEM-certificerede servicecentre, både lokalt og globalt, i henhold til de betingelser, der er angivet af OEM og/eller Distributører. Markits lokale enhed eller Markit stiller ikke selv nogen salgsgaranti eller anden frivillig garanti på Produkterne.

 19. Personlige data. Markits lokale enhed og Markit indhenter og behandler visse Personoplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning om databeskyttelse. Kunden eller Brugere er berettigede til at angive visse personligt identificerbare oplysninger før at det er muligt at registrere en konto på Markit System. Kunden bekræfter at denne besidder de nødvendige rettigheder til at videregive, overføre og behandle personlige data til registreringen af en konto og til anvendelsen af Markit System. Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan Markits lokale enhed og Markit indsamler, gemmer og behandler personlige data, se da vores Fortrolighedspolitik .

 20. Fortrolighed. Medmindre andet opkræves i lovgivningen eller medmindre at det er til formål at overholde disse Betingelser, kan Markit og Kunden ikke videregive informationer relateret til forretningsaktiviteter eller planer til tredjeparter, som ikke er offentlige og som generelt betragtes som fortrolige. Kunden har til ansvar at sikre, at dens repræsentanter, ansatte og Brugere, der har adgang til fortrolige oplysninger, bliver informeret om denne fortrolighedsforpligtelse som beskrevet i disse Vilkår.

 21. Retten til at ændre Vilkår. Markit og Markits lokale enhed forbeholder sig retten til at foretage ændringer i disse Vilkår, herunder især hvis ændringer er nødvendige for at overholde lovbestemte krav eller for at afspejle ændringer i Markit servicetilbud eller forretningsmodel. Markit eller Markits lokale enhed vil på forhånd give Kunden et forudgående varsel om eventuelle ændringer. Hvis Kunden ikke accepterer disse, kan Kunden muligvis ikke fortsætte med at anvende Markit System. Ændringer af Vilkårene er gældende for alle ordrer efter at disse er offentliggjort, og efter at Kunden eller Administratoren er blevet informeret om disse.

 22. Force majeure. Markit, Markits lokale enhed og Kunden holdes ikke ansvarlig for manglende opfyldelse eller utilstrækkelig opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, hvis disse er forårsagede af force majeure. Force majeure beskriver omstændigheder, som er uden for udbyderens kontrol, og som parterne ikke kunne have til betragtning på tidspunktet, hvor kontrakten blev indgået. Force majeure frigør ikke en part sit ansvar for eventuelle betalinger og rykkergebyrer.

 23. Den gældende lovgivning. Disse Tjenestevilkår reguleres af lovgivningen i det land, hvor Markits lokale enhed er integreret. De Forenede Nationers konvention om Kontrakter om Internationalt Salg af Varer er ikke gældende.

 24. Tvistløsning. Alle tvister, uenigheder eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse Vilkår, eventuelle ordre eller andre salgstransaktioner, der er reguleret eller underlagt af disse Vilkår, vil blive løst ved hjælp af juridiske retslige midler- og/eller enheder ved Markits lokale enhed placering.

 25. Afsluttende bestemmelser. Disse Vilkår udgør - sammen med den relevante salgstransaktion - den komplette aftale mellem Kunden og Markits lokale enhed og den relevante salgstransaktion og erstatter samtidig samtlige tidligere aftaler, herunder både skriftlige eller mundtlige.

  Kunden har ikke ret til at overdrage rettigheder eller forpligtelser fra disse Vilkår til en anden tredjepart uden at have modtaget forudgående samtykke fra Markits lokale enhed. Markits lokale enhed har ret til at overdrage kravene om manglende betaling eller uretmæssig betaling til inkassobureauer og derudover også overdrage betalingskrav med henblik på fakturering.