Νομικό πρόσωπο

MarkIT Belux Bvba
Jaargetijdenlaan 100-102 (b30)
1050 Brussels
Βέλγιο

Αριθμός μητρώου: 0863.161.923
ΑΦΜ: BE0863161923