Νομικό πρόσωπο

MarkIT GmbH
Praterstrasse 66/1/5/69A
1020 Wien
Αυστρία

Αριθμός μητρώου: FN305659z
ΑΦΜ: ATU64178516