Юридическо обединение

MarkIT GmbH
Praterstrasse 66/2/5/69A
1020 Wien
Австрия

Регистрационен код: FN305659z
ДДС номер: ATU64178516


Банкови сметки

Bank Austria UniCredit Group
Номер сметка: BLZ: 12000 Kt.nr.: 5066 2016 735
SWIFT: BKAUATWW
IBAN: AT511200050662016735