Νομικό πρόσωπο

MarkIT Holding AS
Pärnu mnt. 102c / Jalgpalli 1
11312 Tallinn
Εσθονία

Αριθμός μητρώου: 10951541
ΑΦΜ: EE100835706