Sveže novice

Ali še vedno manjka podpore vodjem nabave?

 · 

Glede na ugotovitve raziskav v zadnjem času se moramo vprašati... Kaj se res kaže trend med vodji nabav, da ne dobijo zadostne podpore vodstva v svojih lastnih podjetjih? Če je res, je škoda, saj je nabava sedaj na kritični zgodovinski točki – uvajanje digitalnih tehnologij in pritisk na iskanje prihrankov v tej negotovi makroekonomski klimi. Podporo potrebujejo bolj kot kadarkoli do zdaj. 

Kljub ugotovitvam, ki jih navajamo spodaj, naj osvetlimo eno dejstvo, ki vam lahko pomaga na tej poti. Vodji nabave upravičeno želijo digitalizirati "čim več" nabavnih procesov oz. kategorij. Da pa lahko dobijo željeno podporo, morajo ponuditi kakšen dokaz, ali pa vsaj zaupati vase da ga bodo našli na poti. Tako se lahko podajo naprej na pot in bodo dobili še več podpore v prihodnje. 

Najbolje je, da poiščete kakšen enostaven primer, kot je recimo ustvarjanje prihranka v denarju in času pri indirektni nabavi IT opreme. Kot izkušen partner, vam lahko zagotovimo hiter napredek, saj je precej enostavno za uporabo, hitro se prilagodimo procesom in hitro se vidijo tudi rezultati. Tako imate primer v roki, ki ga potem lahko predstavitev nadrejenim, da potrdijo nadaljnje projekte v načrtu. Tako boste pridobili spoštovanje nadrejenih. Če povzamemo, izberite si lahko tarčo, izvedite in potem pojdite naprej. 

V predhodnem članku, Korak po korak v smeri digitalizacije nabave IT opreme,  smo poročali o globalnih trendih in izzivih, ki vplivajo na inovativnost in dodano vrednost. Kako je to povezano z nabavo IT opreme, v povezavi z raziskavo s strani podjetja Deloitte, The Deloitte Global CPO Survey 2019.  

Poglejmo na hitro še nazaj v leto 2018 in Deloittovo raziskavo, še posebej so zanimive razlike med regijami: Severna Amerika. EMEA, APAC – trgi kjer se nahaja naših več kot 8.000 strank. Oglejmo si ključne izzive in kaj se je morda spremenilo: 


Nekatere ugotovitve iz raziskave 2018, katere želimo izpostaviti: 

Vodje nabave v EMEA regiji so opazili precejšen padec podpore s strani vodstev podjetij (iz 40% v letu 2017 na samo 25% v letu 2018), samo 21% jih verjame da imajo o njih občutek da so učinkoviti, veliko vredni. Ravno zato djih samo 31% verjame, da njihova digitalna strategija lahko prinese željene rezultate. Te statistike porajajo kar nekaj vprašanj: 

Kakšne so številke za letošnje leto, 2019? So se popravile ali je padec nadaljuje?  

Žal raziskava 2019 survey (Complexity: Overcoming obstacles and seizing opportunities- Industry and regional view) ni zastavila enakih vprašanj, zato ne moremo zagotovo vedeti. Kljub temu pa poroča o zaskrbljujočem podatku, 79% vprašanih ni prepričanih , da imajo vodje nabave v njihovih podjetjih zadosti sposobnosti za najboljšo uporabo digitalnih tehnologij.  

Zakaj je podpora padala oz. še pada? Zakaj je potrebnega toliko pesimizma, ko govorijo o svojih digitalnih strategijah? 

Enostavih odgovorov ni, smo pa omenili že prej, vodje nabave, ki želijo voditi svoja podjetja na ambiciozno, disruptivno in dobičkonosno pot, naj začnejo na področjih kjer so učinki hitri oz. jih je lahko prikazati. Sodelujejo naj z izkušenimi partnerji. To bo pomagalo utrditi zaupanje in podporo s strani vodstva podjetja. Verjetno je celotno vprašanje podpore vodstva podjetja še najzahtevnejše, smo pa omenili tudi t.i. status quo, ki v podjetjih zavira digitalno revolucijo v nabavnih oddelkih

Tudi ugotovitve iz regije APAC so zaskrbljujoče: 

33% vodij nabave v APAC regiji čutijo da so vredni in učinkoviti, ter imajo precejšnjo podporo vodstev podjetij (40%). Kljub temu jih samo 19% verjame, da bo njihova digitalna strategija pomagal zagotoviti doseganje ciljev, povečati dodano vrednost za podjetja. Kar 32% vodij nabave pa sploh še nima izdelane digitalne strategije.  

Mogoče to naznanja prevelik optimizem med vodji nabave v APAC regiji ali je dejanski problem v izvajanju strategij?

Samo čas bo pokazal kaj je res, saj prihaja raziskava iz leta 2019, kjer sicer ni primerjalnih podatkov, je pa res da tako kot v EMEA regiji, vodje nabave nimajo velikih upov na večjo podporo s strani vodstev podjetij, kar je za njih precejšnja negotovost – v primeru APAC regije, to znaša kar 90%.ers or is strategy execution the real issue?  


Nekaj ključnih ugotovitev iz raziskave The Deloitte Global CPO Survey 2018.

MNENJA VODIJ NABAVE V EMEA REGIJI 

56% jih pravi, da se je uspešnost iskanja prihrankov povečala. 

76% jih pravi, da je manjšanje stroškov njihova glavna prioriteta.

Samo 21% jih verjame, da je njihova vloga v podjetju učinkovita in interno spoštovana.

Samo 25% čuti veliko podporo nadrejenih, v primerjavi s 40%  v letu 2017.

31% jih verjame, da njihova digitalna strategija omogoča doseganje ciljev in povečanje dodane vrednosti v podjetju. 

54% prepoznava analitiko kot tehnologijo z največjim učinkom. 


MNENJA VODIJ NABAVE V APAC REGIJI

68% jih pravi, da se je uspešnost iskanja prihrankov povečala.   

78% jih pravi, da je manjšanje stroškov njihova glavna prioriteta.

33% jih verjame, da je njihova vloga v podjetju učinkovita in interno spoštovana.

40% čuti veliko podporo nadrejenih.

Samo 19% jih verjame, da njihova digitalna strategija omogoča doseganje ciljev in povečanje dodane vrednosti v podjetju.  Kar ogromnih 32% pa jih še nima pripravljene digitalne strategije. 

54% prepoznava analitiko kot tehnologijo z največjim učinkom. 

Kvaliteta podatkov, ne pa pomanjkanje integracij, je prepoznana kot največja ovira za uvedbo digitalnih tehnologij v tej regiji. 

 
MNENJA VODIJ NABAVE V REGIJI SEVERNE AMERIKE 

71% jih pravi, da se je uspešnost iskanja prihrankov povečala. 

81% jih pravi, da je manjšanje stroškov njihova glavna prioriteta.

30% jih verjame, da je njihova vloga v podjetju učinkovita in interno spoštovana.

44% jih verjame, da njihova digitalna strategija omogoča doseganje ciljev in povečanje dodane vrednosti v podjetju.  14% pa jih še nima pripravljene digitalne strategije.  

70% prepoznava analitiko kot tehnologijo z največjim učinkom. 

 

Vredno je tudi izpostaviti globalni trend, da sta plačilni sistem in sistem naročevanja, torej transakcijska dela nabave,  največkrat digitalizirana in predstavljata največji del uvajanja digitalnih tehnologij v vseh zgornjih regijah.