Sveže novice

Digitalna nabava - inovacije in dodana vrednost

 · 

504 vodij nabave iz 39 držav, ki predstavljajo podjetja s skupnim letnim prometom več kot 5.5 milijarde USD, se je udeležilo globalne raziskave s strani podjetja Deloitte, imenovane The Deloitte Global Chief Procurement Officer Survey 2018. Jasno so uspeli zaslediti spremembo usmeritev prioritet nabave k nabavnim inovacijam in ustvarjanju dodane vrednosti nabave. Še posebno se to odraža kot pohitritev sprememb na področju vodenja, iskanja talentov in seveda digitalne nabave. 

Najpomembnejše strategije vodij nabave so tako postale:
• Novi produkti/razvoj trga (58%)  
• Upravljanje s tveganji (54%)  
• Nižanje stroškov (78%)
  
Kljub temu kar 51% vodij nabave verjame, da njihove ekipe trenutno še nimajo zadosti sposobnosti in znanj, da bi znale tako strategijo tudi izvesti.
 
Vodje nabave se primarno osredotočajo na sledeče vzvode s katerimi lahko v naslednjih 12 mesecih ustvarjajo dodano vrednost za podjetje:
Konsolidacija porabe (37%) 
Zmanjšanje stroška nabavljennega produkta v njegovem celotnem življenskem ciklu (32%) 
Povečanje konkurence (31%) 

Markit rešitev za IT nabavo vam omogoči doseganje teh ciljev, ter še več. Tako meni več tisoč strank v 34 državah – zdaj že več kot 20% podjetij s seznama Global Forbes 2000. 


Kljub zavedanju vpliva digitalnih tehnologij na prihodnost, ter možnosti njihove takojšnje uporabe, se le malo podjetij odloča za korak v tej smeri. Kljub temu da se vodje v teh podjetjih zavedajo pomena takih korakov, ki lahko ohranijo podjetje dobičkonosno tudi v prihodnje. Kaže se trend manjše uporabe digitalnih tehnologij, kot bi bilo smotrno. 

Če povzamemo, vodjem nabave je uspevalo dosegati kratkoročne prihranke in upravljati s tveganji za zagotavljanje rasti podjetja kljub obdobjem negotovosti. Tekom izboljševanja položaja večine državnih ekonomij, je sedaj naloga nabavnih oddelkov povečevanje transparentnosti nabavne verige, uporaba inovacij na strani dobaviteljev ter zagotavljanje prihrankov v celotnem podjetju. Trud v smeri izboljšanja nabave, odnosov z dobavitelji in vodenje digitalizacijskih korakov bo odločalo katera podjetja bodo uspela ustvarjati dodano vrednost in katera ne.
 
Deloittova raziskava je tudi določila 7 ključnih sposobnosti najuspešnejših vodij nabave, področja na katerih so prehiteli povprečne vodje: 
 
• Podpora s strani vodstva  
• Vodenje dobaviteljev in nabave 
• Sprejemanje strateških odločitev  
• Sposobnosti talentov  
• Digitalna nabava  
• Transparentnost nabavne verige 
• Uravnovešeni cilji (scorecard)  

Ko primerjamo izsledke z lanskoletnimi, se najuspešnejši vodje nabave še vedno trudijo s podporo s strani vodstva, sprejemanjem strateških odločitev, sposobnostmi talentov in digitalno nabavo. So se pa letos pojavile še tri nove sposobnosti, vodenje, uravnovešeni cilji in transparentnost nabavne verige. Je pa transparentnost nabavne verige kljub vsemu še vedno slaba, saj ima kar 65% vodij nabave omejen vpogled oz. sploh nobenega vpogleda preko njihovih direktnih dobaviteljev. 

Raziskava je ugotovila še sledeče:  
• 17% vodij nabave še ni pripravilo digitalne srategije. Od tistih, ki pa digitalno strategijo imajo, jih manj kot tretjina verjame, da bo njihova strategija zares omogočila doseganje ciljev in izboljšanje dodane vrednosti podjetja.  
• Največja uporaba digitalne tehnologije se vrši na področju transakcijskih opravil, Purchase to Pay (P2P) procesa, sledijo pa pridobivanje virov nabave (sourcing) in taktična nabava.  
• V naslednjih dveh letih bo največji učinek na nabavo omogočila analitika.  
• Analitiko trenutno najbolj uporabljajo za optimizacijo stroškov (50%), izboljšavo procesov (48%) in poročanje vodstvu (45%).  
• Samo 3% vodij nabave pa verjame, da imajo njihovi zaposleni znanja, ki so potrebna za izrabo digitalnih možnosti izboljšav. 
 
Vir: The Deloitte Global Chief Procurement Officer Survey 2018