Latest news

Markit Srbsko je pripravené 

 · 

Dôležitou súčasťou balkánskej IT nákupnej logiky bolo riešenie pre mnohých klientov spoločnosti Markit vďaka otvoreniu operácií spoločnosti Markit Srbsko v Belehrade.

Nicolas Lebègue, medzinárodný manažér Markitu, ktorý vedie srbský vstup, zdôrazňuje, že zatiaľ čo Srbsko je geograficky súčasťou Európy, nie je súčasťou Európskej únie, rokovania o pristúpení k Európe prebiehajú. Medzinárodné spoločnosti, ktoré pôsobia v Srbsku, sú teraz schopné objednať si hardvér a príslušenstvo IT s fakturáciou v miestnej mene a miestnymi (rýchlymi) dodacími lehotami - čím sa šetrí značný čas a peniaze, rovnako ako v 32 ďalších krajinách, v ktorých má spoločnosť Markit zastúpenie.

Markit Srbsko znižuje potrebu cezhraničných dodávok a súvisiacich zložitých a časovo náročných, administratívnych a colných požiadaviek. Podporuje tiež iniciatívu srbskej vlády nabádať srbské spoločnosti, aby „nakupovali v Srbsku“. Táto iniciatíva je tiež podporovaná kľúčovými distribučnými partnermi spoločnosti Markit v Srbsku, ktorí vítajú prítomnosť spoločnosti Markit na uľahčenie vnútrosrbského obstarávania IT.

Ak sa chcete dozvedieť viac, ako vám môže Markit ušetriť čas a peniaze na nákupe IT v Srbsku kontaktujte Nicolas Lebègue.