Ettevõttest

FINANTSINFO

2015. aasta oli taaskord Markiti jaoks rekordiline. Läbi ajaloo suurima käibe kasvuga aasta jätkas tugevat trendi, mida ettevõte on juba pikalt jätkanud. Käive kasvas 11,6 miljoni euro võrra ja oli kokku 62,6 miljonit eurot. Aastal 2014 oli ettevõtte käive 51 miljonit eurot ja kasv eelmise aastaga võrreldes seega 22%. Viimase kahe aastaga on ettevõte kokku kasvatanud käivet enam kui 20 miljoni euro võrra.

Juhtkonna aruanne ja finantstulemused

Aastatel 2009-2015 on ettevõtte käive kolmekordistunud – 19,2 miljonilt eurolt 62,6 miljoni euroni. Keskmine müügikasv on olnud viimasel viiel aastal 22% ja kogu ettevõtte ajaloo jooksul 35% aastas.
 
Eelmisel aastal kasvas tellimuste arv 14% ja oli 96 498 tellimust. Lojaalsete klientide arv kasvas samuti 14% ja oli 2015. aasta lõpuks 1304. Aastal 2014 oli lojaalsete klientide arv vastavalt 1 144. Lojaalseks kliendiks loeb Markit ettevõtet, kes kasutab Markit teenust IT ostude teostamiseks pika aja vältel regulaarselt.

​Oluliselt edukas oli 2015. aasta just strateegilise sihtkliendi teenindamise võtmes. Sõlmisime mitmeid suuri lepinguid ja laiendasime ka olemasolevate koostööde mahtu märkimisväärselt. Paljud nendest rahvusvahelistest ettevõtetest on oma tegevusala liidrid, kes tegutsevad mitmes riigis või maailmajaos.
Kliendirahulolu on olnud Markit’i pikaajaline prioriteet ja alates 2010. aastast kasutame selle mõõtmiseks rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikat ja mõõdikut Net Promoter Score (NPS). NPS-i mõõtmise esimestel aastatel oli indeksi tulemuseks 55, mis 2015. aasta lõpuks on kasvanud 65-ni. See tulemus on väga tugev ja võrreldav mitmete maailma juhtivate ettevõtetega.

Andres Agasild
Tegevjuht, Markit Holding AS