Sveže novice

Načrti za indirektno IT nabavo v 2020 

 · 

Že skoraj leto dni je minilo odkar je podjetje Gartner objavilo belo knjigo z naslovom “Procurement 2020: Your Action Plan to Prepare Now”. Kljub temu, da imata nabava in informatika že potrjene načrte nabave za leto 2020, še vedno lahko pri dejanski izvedbi nabave upoštevajo nekaj izmed priporočil, ki jih je zapisal Gartner. Navedli so tudi, kako lahko priporočila dopolnijo vaše načrte, že v letošnjem letu. 


Izbrali smo nekaj priporočil, katera se nam zdijo uporabna in vredna nekaj časa za razumevanje. 

Ustvarjanje vrednosti (slika: Value Drivers): premik od  največjih možnih cenovnih prihrankov iz izogibanju rizika, proti večji hitrosti izvajanja procesa in dobave in boljšem vpogledu v podatke in sodelovanje v celoti. 

Nabavni oddelki naj v prihodnje vključujejo nove tehnologije v svoje delo, tako se bodo lahko osredotočili na analitiko. To jim bo omogočilo hitrejše odzive na dogodke oz. informacije o trgu, bolje oceniti ustreznost dobaviteljev in spremljanje obnašanja na trgu.

  • 79% vodij nabavnih oddelkov potrjuje, da je vpogled v analitiko ključno za boljše sodelovanje s partnerji. 
  • 75% vodij nabavnih oddelkov potrjuje idejo o spremembi fokusa od ponovljivih ali manj pomembnih nalog k streteškim nalogam in iskanju rešitev kadar se problemi pojavijo. 

Pri Markit se strinjamo, da je pridobivanje mnenja poslovnih partnerjev ključno za iskanje dodane vrednosti tam, kjer je do sedaj nismo uspeli najti – kajti, to je ključno v našem “helping clients succeed” pristopu do iskanja rešitev. Pa še nekaj, nismo še srečali vodje nabavne službe, ki si ne bi želel/a več časa na razpolago za svoje sodelavce, da se osredotočijo na bolj strateške naloge! 

Vloga nabave (slika: Procurement’s Role): Premik od izvajalca ponovljivih nalog v svetovalca na področju nabave ​​​​​​​


Nabavni oddelki se osredotočajo na najpomembnejše nabave. Hkrati pa želijo omogočiti sodelavcem enostaven nakup IT opreme, še zlasti opremo manjše vrednosti, samostojno. Nabava pa je v tem primeru samo svetovalec kam se obrniti za posamezen primer, samo ko jo potrebujejo. Zato bodo ključni izkušeni IT nabavniki svoj čas v prihodnje namenjali zgolj večjim, strateškim nakupom. Več časa bodo raje namenili postavljanju sistemov samostojnih nabav manjših vrednosti. 

Stranke, ki uporabljajo Markit, potrjujejo velike časovne prihranke (v primerjavi s predhodnim načinom nabave IT opreme). Tako omogočamo da se manj časa porabi za ponovljive naloge in več na strateških in nujnih nalogah. Med taka opravila spadajo tudi iskanje dodane vrednosti, ki do sedaj ni bila dosegljiva s predhodnim načinom nabave IT opreme, ali nabave kot celote. 

Poslovna vloga (slika: Business Role): Premik od sporadične proti disciplinirani in upravičeni nabavi 

Podjetja bodo v prihodnje prevzemala več odgovornosti za svoje nabavne odločitve, navade. Posledice bodo bolj vidne, sploh v primeru sporadične in nenadzorovane porabe, zato bo pritisk na boljše sodelovanje z dobavitelji vedno večji. To se bo odražalo predvsem na samostojnem naročanju končnih uporabnikov s seznama pred-potrjenih modelov opreme, za katere obstaja dogovor z dobavitelji. Tako bo nabava veliko bolj vključena v izobraževanje in podporo zaposlenih pri uporabi samopostrežnih načinov naročanja produktov. 

Enostavnost in transparentnost bosta ključna faktorja, pri takem načinu dela. Vredno je tudi vedeti, da kar 69% končnih uporabnikov raje uporabljajo enostaven in uporabniku prijazen sistem. Samo 31% končnih uporabnikov pa želi razumeti vrednost sistema, ki ga uporabljajo. Kar je za njih bolj pomembno. Vir: Procurement Business Partners Sourcing Effectiveness Survey 

Pri Markitu smo prepoznali izzive vodij nabavnih oddelkov. Tako smo omogočili personaliziran pristop pri omogočanju naročanja njihovih potrjenih zaposlenih, ki imajo pravice potrjevati naročila. Istočasno pa omogočamo nabavni funkciji vzvode in popolno transparentnost cenovne politike, za vpogled v izvajanje nabave IT opreme. Vidna je celotna nabavna zgodovina, omogočena je analiza podatkov, spremljanje izvajanje preko napredne logike potrjevanja nakupov, ki odraža pravila podjetja. Kaže se pa tudi premik proti konsolidaciji dobaviteljev po posameznem področju nabave, prilagajanje seznama IT produktov potrebam podjetij. Vedno večja pa je tudi usmerjenost v "punchout" integracije za lažje izvajanje nabave na strani podjetja. Tako tudi mi prispevamo k boljšemu vodenju nabave.. 

Znanja s področja nabavnih procesov in upravljanja nabavnih kategorij bodo vedno bolj cenjena, bolj kot se bo nabavna funkcija odmikala od tiste katere osnova temelji na ponovljivih transakcijskih nalogah. Prorit bolj strateški nabavi in ustvarjanju nabavne dodane vrednosti. Tako se v večjih podjetjih odločitve o izbiri opreme prestavljajo bolj v vlogi CIO in CTO, medtem ko je fokus vloge CPO bolj na samem nabavnem procesu, zbiranju informacij in upravljanju odnosov z dobavitelji. Seveda pa se v nabavnih oddelkih, kjer nabavnega znanja o IT opremi ni veliko, bolj osredotočajo na transakcijski nivo nabave. Tako se še jasno pokaže potreba po poenostavitvi izvajanja IT nabave, ne glede kateri sistem je v uporabi.  


Sredstva (slika: Resources): Premik od osredotočenosti na tehnologijo v osredotočenost na tehnologijo prijazno ljudem


Vpogled v porabo, nadzor nad nabavo in hitrost izvajanja nabave premagate celo željo po prihrankih. Kljub temu, da Markit omogoča strankam v povprečju 12.5% letnih prihrankov pri cenah IT opreme, se stranke večkrat odločijo za uporabo Markit zaradi alternativnih vidikov, ne samo zaradi prihrankov.