Obchodní podmínky

MarkIT Latvija SIA je internetový systém pro nákup IT vybavení, používaný korporátními zákazníky.


Ochrana osobních údajů

Všechny informace uvedené v průběhu registrace budou uchovány v tajnosti a nebudou zveřejněny žádné třetí straně. MarkIT Latvija SIA může použít uvedené informace při zjišťování kredibility zákazníka s pojišťovacími ústavy, pro zajištění potřebného kreditu, který zákazník požaduje.

MarkIT Latvija SIA použije poskytnuté informace v těchto případech:

- zaslání aktualizací u objednávek, případně dalším relevantním změnám v systému jeho uživatelům
- po schválení uživatele k zasílání promo nabídek a aktuálních informací ze systému
- doporučení řešení, nebo produktových nabídek, které MarkIT Latvija SIA shledá vhodnými pro zákazníkovo použití


Registrace účtu

Pro možnost objednání a dokončení nákupu v systému MarkIT Latvija SIA musíte být registrovaný uživatel. Během registrace musí být vyplněny následující údaje:

Jméno společnosti, IČO, fakturační adresa, zasílací adresa, kontaktní osoba, telefon a email.

Všechny tyto údaje jsou povinné pro úspěšnou registraci účtu K zahájení registrace prosím vyplňte “Registrační formulář”. Po úspěšném vyplnění formuláře se můžete přihlásit se zvoleným uživatelským jménem a heslem. Váš účet je nyní připraven pro zadávání objednávek v systému MarkIT.

Registrací Vašeho účtu zároveň souhlasíte s podmínkami cen, doručení, zrušení objednávky a vrácení produktu. Prosím přečtěte si tyto podmínky pozorně než se zaregistrujete.


Platby a žádost o kredit

Po registraci je jediná možná platba za objednávku na proforma fakturu.

Pro požádání o kredit musí zákazník vyplnit formulář "žádost o kredit" v systému. Po prověření bonity klienta ze strany dodavatele je přidělena požadovaná částka. Pokud nedojde k přidělení kreditu, zákazník stále může systém MarkIT využívat, ale jako jediné platební možnosti budou proforma faktura, přímý odkaz na bankovní platbu, PayPal..atd


Produktový katalog a vyhledávání

MarkIT produktový katalog je rozdělen do hlavních produktových skupin. Každý produkt má své produktové informace, které jsou poskytovány danou distribuční společnosti, nebo prostřednictvím společnosti Cnet Channel.

Produktový katalog lze řadit dle zvolených kriterií jako například Cena, skladové ID, produktový kód atd.

Pro vyhledání vhodného produktu existují dvě možné cesty:

Procházení produktového katalogu

Při prohlížení produktového katalogu zde naleznete hlavní produktové skupiny a ve většině případů jejich podskupiny. Vyhledejte danou produktovou skupinu a podskupinu a zobrazí se Vám seznam dostupných produktů v této skupině spolu s informacemi o stavu na skladech, očekávanou dobou doručení a cenou.

Použití vyhledávacího nástroje

Vyhledávací pole je umístěno na levé straně obrazovky nad produktovým katalogem. Tímto způsobem vyhledáte všechny relevantní produkty, které obsahují Vámi zadaný popis nebo produktový kód. Pokud znáte přesný produktový kód, pak tímto způsobem dosáhnete nejpreciznějšího výsledku při vyhledávání.

Pro lepší výsledek vyhledávání doporučujeme použít více než jedno klíčové slovo.

Jména produktů mohou být jak v lokálním, tak v anglickém jazyce. Proto prosím zkuste obě varianty, pokud výsledek prvního hledání není uspokojivý.

MarkIT Latvija SIA zobrazuje všechny produkty, které mají stav na skladu větší než 0. Tuto možnost můžete změnit přímo v produktovém katalogu a zobrazit si také produkty, které jsou objednatelné, ale nejsou momentálně u žádného distributora na skladě.

V případě, že Vámi vyhledávaný produkt není dostupný, kontaktujte naši zákaznickou podporu pro zjištění ceny a dostupnosti.


Objednávání

Po vyhledání produktu ho můžete přidat do nákupního košíku kliknutím na ikonku košíku vedle informace o ceně produktu.

Pro dokončení objednávky musíte mít zaregistrovaný účet a musíte být k tomuto účtu přihlášení.

Dokončení objednávky se skládá z následujících kroků:

- Zkontrolujte si produkty a jejich počet v nákupním košíku
- Zadejte / vyberte doručovací adresu
- Zkontrolujte a odešlete objednávku
- Očekávaný datum doručení je zobrazen na rekapitulaci objednávky a také je uveden v potvrzovacím emailu


Ceny

Všechny ceny v MarkIT jsou v lokální měně. U objednávek pod 5000 Kč je účtován manipulační poplatek výši 129 Kč. Standardně jsou ceny zobrazeny bez DPH. V sekci „Nastavení“ na hlavní stránce se dá toto zobrazení změnit na ceny včetně DPH. K uvedeným cenám nejsou připočítávány žádné další poplatky.

Ceny se mohou měnit až do okamžiku vložení a potvrzení objednávky. Aktuální cena je vždy zobrazena v nákupním koši a na potvrzení objednávky. Pokud se změní ceny, dojde k jejich změně i u všech dosud nepotvrzených objednávek. U produktů se skladovou dostupností 0 ks není garantováno jejich dodání, které závisí na situaci a naskladnění u daného distributora. V případě naskladnění u distributora za vyšší cenu bude zákazník požádán o souhlas s navýšením ceny objednávky, případně bude tato stornována.

Samostatnou kapitolou jsou pak ceny produktů, které se objednávají speciálně pro daného zákazníka ve výrobě a kde se jejich konečná cena odvíjí od kurzu EUR (případně USD). V případě, že dojde k významné změně kurzu této měny vůči CZK, může se změnit i výsledná cena objednávky, která bude reflektovat změnu kurzu mezi hodnotou v okamžiku objednání a v době výroby a doručení.


Doručovací a přepravní podmínky

Všechny objednávky, které jsou dokončeny nejpozději do 17.00, budou doručeny následující pracovní den. Toto se netýká zboží, které není skladem a termín jeho doručení není možné předem garantovat. Dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

Pokud dorazí zboží v poškozené krabici, je zákazník povinen odmítnout, v případě, že se tak nestane musí sepsat zákazník okamžitě na místě protokol s dopravcem. Zákazník je povinen zkontrolovat zboží po dodání do 48 hodin nejpozději a v případě poškození produktu uvnitř krabice do této doby nahlásit škodu na příslušnou přepravní společnost. Pokud nebude závada dopravci nahlášena do této doby, dopravce již nemá povinnost se vzniklou situací zabývat a Markit.cz, s. r. o. nenese žádný podíl na náhradě případné škody či vymáhání nároku po skončení udané lhůty


Zrušení objednávky a vrácení zboží

Před převzetím zboží od přepravní společnosti má zákazník právo zrušit objednávku nebo vrátit zboží v neporušeném obalu a nepoškozené, kromě případů, kdy výroba nebo kompletace produktu byla uskutečněna podle speciálních požadavků zákazníka, nebo na základě specifických potřeb zákazníka.

V případě, že zákazník potvrdí objednávku a následně ji zruší nebo nepřevezme od přepravní společnosti, bude mu naúčtován storno poplatek vycházející z platných podmínek toho distributora, od kterého je zboží pořizováno. Minimální výše storno poplatku je 10% z hodnoty zboží. V určitých případech a zejména u levnějších produktů může být distributorem požadována částka, která se bude rovnat hodnotě produktu. Penále za vrácení zboží musí být vždy vyjednáno individuálně a nelze ho předem definovat. Zrušení objednávky musí proběhnout emailem.

Zákazník nemá právo zrušit objednávku před obdržením produktů, nebo vrátit produkty poskytovateli služby, pokud jsou produkty vyrobeny nebo sestaveny podle speciálních požadavků zákazníka, nebo podle jeho specifických potřeb. Pokud zákazník odmítne takové zboží převzít, nebude tím zbaven povinnosti za něj zaplatit.

Vrácení produktů probíhá zasláním zpět na náklady zákazníka. Vrátit lze pouze originálně zabalené zboží, které nebylo použito. Zákazníkovi bude v takovém případě naúčtován storno poplatek, jehož výše bude vždy sdělena až po konkrétním vyjednání s distributorem. Vzhledem k nákladům spojeným s vracením zboží (storno poplatek distributora, přepravní náklady, strávený čas) je možné žádat o vrácení zboží od hodnoty 1000,- Kč bez DPH. Zboží nižší pořizovací hodnoty není možné vrátit.

Zákazník je povinen řádně překontrolovat stav zboží v den, kdy mu toto zboží bylo přepravní společností doručeno. Pro uplatnění vrácení, nebo výměny poškozeného zboží, je povinen ohlásit skutečnost nejpozději tentýž den, s připojením fotografické dokumentace. Na pozdější reklamace takto poškozeného zboží nemůže být brán zřetel.

Pokud zákazník obdrží vystavenou fakturu a zároveň nedošlo k doručení fakturované položky z objednávky, je toto povinnen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů od vystavení faktury. Pokud zákazník oznámí později než 5 pracovních dní po fakturaci, že zboží nebylo dodáno, přebírá zodpovědnost za řešení záležitosti zákazník, kterému se zaměstnanci MarkIT.cz pokusí asistovat.

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku, která zůstane po 7 kalendářních dnech od potvrzení neuhrazena. V takovém případě je zákazník nucen vytvořit objednávku znovu, s aktuální platnou cenou a uhradit požadovanou částku nejpozději do 7 kalendářních dnů. Pokud zákazník uhradí později a objednávka je zrušena, bude mu celá částka vrácena zpět na stejné číslo účtu, ze kterého byla částka odeslána.


Sledování objednávky

Všichni registrovaní uživatelé MarkIT mohou sledovat svoje otevřené a uskutečněné objednávky. Tyto informace naleznou v sekci „Historie objednávek“ v části „PŘEHLED“.


Reklamace zboží

MarkIT pomáhá řešit záruční reklamace podle pravidel a podmínek výrobců produktu.

Záruční reklamace se řeší v autorizovaných servisních střediscích výrobců a to lokálně i mezinárodně v rámci Evropy, přesně podle podmínek a pravidel výrobců a/nebo distributorů.

Naši zákazníci mohou řešit záruční reklamaci pouhým založením tiketu na MarkIT portálu (https://www.markit.eu/lv/cs/Admin/Issues.aspx), nebo v případě zájmu komunikovat přímo s autorizovaným servisním partnerem daného výrobce.

Pokud není servisní středisko fyzicky přítomné v dané zemi, bude produkt odeslán distributorovi, nebo servisnímu partnerovi v rámci Evropy a tento po prozkoumání rozhodne, zda se bude reklamace řešit opravou, výměnou, nebo dobropisem.

Naše zákazníky o tomto rozhodnutí informujeme ihned, jakmile je nám dostupné.


Zákaznická podpora

Pro případ jakýchkoli dotazů nebo problémů nás neváhejte kontaktovat:

- Online Live Chat přímo na stránce www.markit.cz
- Zasláním emailu na adresu info@markit.lv
- Telefonicky na čísle +371 67892829