O nas

Informacja finansowa

Rok 2015 przyniósł kolejny rekordowy bezwzględny wzrost dochodów spółki, podtrzymując stale rosnącą tendencję. Dochody wzrosły o 11,8 milionów euro – z 51 mln do 62,8 mln euro, co stanowi wzrost na poziomie 22%. W ostatnich dwóch latach odnotowaliśmy łączny wzrost o ponad 20 mln EUR.

Raport Zarządu dotyczący najnowszych wyników finansowych

W okresie od 2009 do 2015 roku, dochody uległy potrojeniu – od 19,2 milionów euro do 62,8 milionów. Średni wzrost obrotów wyniósł 22% dla ostatnich 5 lat i 35% od chwili założenia spółki.
Liczba zamówień wzrosła o 14% - z 96 498 w roku 2014 do 109 877 zamówień w 2015. Liczba lojalnych klientów także wykazuje tendencję wzrostową wynoszącą 14% - od 1 144 w roku 2014 do 1 304 w 2015. Za lojalnego klienta uważa się firmę regularnie korzystającą z usług Markit na przestrzeni znaczącego okresu.

Rok 2015 był szczególnie pomyślny dla segmentu naszych klientów docelowych.  Podpisaliśmy znaczące nowe umowy i rozszerzyliśmy istniejące relacje. Wielu z tych klientów to wiodące firmy światowe, korzystające z naszych usług w wielu krajach i na wszystkich kontynentach.

Zadowolenie klientów zawsze stanowiło nasz priorytet i poczynając od 2010 roku prowadzimy jego pomiary, stosując uznaną na arenie międzynarodowej metodę Net Promoter Score (NPS). W pierwszych latach prowadzonych pomiarów wskaźnik NPS wynosił 55, by pod koniec roku 2015 wzrosnąć do 65. Jest to doskonały wynik, dorównujący wiodącym firmom światowym.

Andres Agasild
CEO, Markit Holding AS