Регистриране

Вие не отговаряте на условията на програма за закупуване от служител.

Свържете се с акаунт мениджъра, ако имате въпроси

Създайте потребителски профил

Създаване на акаунт на програма закупуване от служител

Markit осигурява обслужване на компании организации. Поради специфичния ни бизнес модел ние не сме в състояние да обслужваме частни клиенти. Ние си запазваме правото да оказваме оферти, различни от  тези, подадени от упълномощено на юридическа основа лице.

За работодателите, регистрирани като юридически лица ние предлагаме програма за закупуване от служител . Свържете се с отдел обслужване на клиенти за повече информация.