Sveže novice

Poročilo o IT proračunih in tehnoloških trendih v letu 2021

 · 

Odlično, podrobno poročilo Spiceworks Ziff Davis 2021 o stanju IT proračunov in tehnoloških trendih (poročilo pripravljeno na podlagi 1073 intervjujev z IT kupci, opravljenih junija in julija 2020) predstavlja številne ugotovitve, pomembne tako za B2B IT kupce kot tudi za IT nabavne strokovnjake.

V poročilu je navedeno, da se bo 80% proračunov za IT v letu 2021 v Severni Ameriki in Evropi bodisi povečalo bodisi ostalo nespremenjeno (33,3% povečanje -  46,3% enako kot doslej).

Med 17% podjetij, ki pričakujejo zmanjšanje proračuna za informacijsko tehnologijo je več severnoameriških podjetij kot evropskih podjetij (21% v primerjavi z 12%).

V poročilu je navedeno, da bodo morale organizacije nadaljevati vlaganja v strojno opremo, programsko opremo in storitve, da bodo ohranile produktivnost med revolucijo dela na daljavo.

Potreba po posodobitvi (zastarele) infrastrukture, vse večja prednost pri IT-projektih, stopnjevanje varnostnih "groženj" ter nakup strojne opreme in dodatne IT opreme, ki omogoča delo na daljavo, bodo še naprej spodbujale potrošnjo.

Vir slike: Spiceworks Ziff Davis

42% podjetij (1000+) vidi omogočanje dela na daljavo kot ključni faktor povečanja proračuna za IT opremo.

Čeprav bo strojna oprema še vedno predstavljala največji del izdatkov za IT opremo v letu 2021, so se proračuni za strojno opremo v odstotkih od celotnih proračunov za IT v zadnjih dveh letih bistveno zmanjšali - s 35% v letu 2019 na 31% v letu 2021. Kot tudi v prejšnjih letih je programska oprema predstavljala drugo največjo kategorijo izdatkov za IT, ki ostaja nespremenjena kot odstotek celotne porabe v primerjavi s predhodnim letom.

Podrobnejša razčlenitev porabe strojne opreme nakazuje, da se bo največji del proračuna za strojno opremo v podjetjih nanšal na prenosne računalnike (13-15%), namizne računalnike (10-12%) in strežnike (11-12%). V letu 2021 se  bo zaradi pritiskov za oddaljeno delo - pospešil prehod na prenosne naprave, pri čemer so številna podjetja nedavno že vlagala v prenosne računalnike. Podjetja (s 1000+ zaposlenimi) bodo namenila približno 9% proračuna za strojno opremo za varnostne naprave.

Na regionalni ravni imajo severnoameriška podjetja bistveno večji namen za nakup sodobne IT opreme kot evropska podjetja zaradi izteka življenjske dobe naprav, ciklov nadgradnje, rasti/dodatnih potreb, potreb po projektih, potreb končnih uporabnikov in razpoložljivosti proračuna. Evropska podjetja pa bodo veliko verjetneje kupila sodobno IT opremo zaradi boljše podpore strankam in boljšega tehnološkega znanja v primerjavi z severnoameriškimi podjetji.

Tehnološka avtomatizacija IT-ja je največje področje potrošnje IT-ja (po ocenah 81% velikih podjetij), ki se izvaja ali načrtuje v naslednjih dveh letih. To je trend, ki ga opažamo tudi mi, saj vse več Markitovih strank avtomatizira svoje nakupe IT opreme preko punchout povezav z našo IT tržnico (ang. IT Marketplace).

Markit je v letu 2020 zrasel, kajti veliko število podjetij se je odločilo, da bodo svojo IT strojno opremo in pripomočke dobavljali preko naše tržnice, prav tako pa predvidevamo tudi povečanje potrošnje IT opreme v letu 2021 s strani mnogih naših strank.

Preberite celotno poročilo o stanju IT 2021: Proračuni in tehnološki trendi