Sveže novice

Tudi način nabave IT opreme lahko prispeva k zeleni prihodnosti 

 · 


Glede na trenutno stanje svetovnega podnebja so upravičena pričakovanja potrošnikov, ki silijo podjetja da razmišljajo bolj "zeleno".

Ni enostavnega izziva in vprašanj znotraj podjetja, ko se vodstvo podjetja odloči, da se v sklopu poslovanja zaposleni zavedajo in upoštevajo tudi okoljske dejavnike pri svojih odločitvah. Tudi največja podjetja jemljejo ta izziv resno in iščejo načine kako bi v okolju pustila čim manj svojih sledi. 

Večji izzivi, kot je okoljski, zajamejo vse vidike poslovanja, tudi dobavno verigo. Tako direktna kot posredna nabava sta del tega razmisleka, ko podjetja analizirajo okoljsko ustreznost svoje dobavne verige. Še posebej so na udaru dobavitelji sami, ki morajo zagotavljati ustreznost z okoljskimi standardi na svoji strani.  

Nabavni oddelek igra zelo pomembno vlogo v celotnem vplivu podjetje na tem področju, saj gledajo na izbiro dobavitelja, ki bo zagotavljal tudi okoljsko ustreznost in tako pomagal podjetju dosegati okoljske cilje.

Kako lahko mednarodno sodelovanje z Markit, pri nabavi IT opreme, pomaga pri doseganju zelenih ciljev vašega podjetja?

1. Lokalni nakup in dobava v 33 državah 

E-nabavni portal Markit vam omogoča nabavo IT opreme s centralne lokacije v enih izmed držav. Ne glede na vašo lokacijo in za katero pravno osebo v kateri državi naročate, bo naročilo izvedeno lokalno, direktno s strani distributerjev. Z izvajanjem naročila lokalno, pri lokalnem distributerju, se zelo zmanjša pot, ki jo produkt prepotuje. Zmanjša se tudi število različnih skladiščenj, procesiranja in vsega kar premik produkta iz enega mesta na drugo potegne za seboj. Ko kupujete lokalno vsakič, ko je to možno, se močno zmanjša potreba po transportu med državami, če že ne popolnoma zmanjša. 

Pod črto: Pristop, ki ga Markit ponuja na trgu, zmanjša število prepotovanih kilometrov za posamezen produkt, kar posledično zmanjša vaš izpust CO2 v ozračje, vaš ogljični odtis. Dodatna nagrada je hkratno skrajšanje časa dostave. Povprečni čas dostave produktov (vključujoč 33 držav v katerih poslujemo) znaša samo 2.53 days (2019). 


2. Optimizacija vsebine košarice 

Ko ste uspešno izbrali željene produkte iz nabora več kot 3 milijone možnosti ponujenih na e-nabavnem portalu Markit, jih dodate v svojo košarico. Takrat uporabite unikatno funkcionalnost Markit e-nabavnega portala, ki vam ponudi tri možnosti:  

  • Najcenejši nakup - Preračunana najcenejša kombinacija izbranih produktov pri različnih distributerjih. Prikazana je tako zaloga kot tudi čas dobave. 
  • Najhitrejša dostava - V nekaterih primerih se boste namesto za najcenejšo, odločili za najhitrejšo možnost, saj vam je rok rostave bolj pomemben, kot pa razlika v ceni med to in najcenejšo opcijo. Tudi z izborom te opcije ste se odločili ponavadi za najbližjega oz. lokalnega distributerja. Da se prepričate, če je to res, vam omogočamo prepoznati lokacijo distributerja preko njegove unikatne kode v Markit. 
  • Najmanjše število paketov - Velika naročila lahko vsebujejo veliko različni postavk, saj ste pri vsaki izbrali najcenejšo možnost, logično. Tako posledično izberete več različnih distributerjev, lahko tudi v različnih državah, ki bodo produkte dobavili. Posledično je to več ločenih dobav, več procesiranja naročil, več izpuščenega CO2 in večji ogljični odtis. Opcija pa vam omogoči, da se odločite da boste število paketov zmanjšali na najmanjše možno število in tako zmanjšali svoj CO2 odtis. Ponavadi razlika v ceni niti ni tako velika. Že občasna izbira te opcije, lahko naredi veliko za naš planet.  

Pod črto: Vsako naročilo je unikatno, pri vsakem naročilu prevladujejo različne okoliščine. Pomembno pa je poznati opcije ki so na voljo in kaj lahko prinesejo tudi v okoljskem smislu. Posledično lahko svoje CO2 emisije močno zmanjšate oz. začnete s tem trendom, ki na dolgi rok prinese veliko dobrega. Možnost obstaja, že to je veliko. 

Primer: Stranka iz Velike Britanije, je v svojem naročilu izbrala najcenejše možnosti dobave željenih IT produktov. Tako je v izvedbo naročila vključila distributerje iz Velike Britanije, Nemčije in Nizozemske. Celotni čas dobave bi znašal 14 dni (da dobijo vse produkte iz naročila) iz skupno 5 različnih pošiljk, iz katerih je naročilo sestavljeno. Z uporabo optimizacije košarice, ki je na voljo pri vsakem naročilu, je stranka ugotovila da bi z dvigom cene za samo 1%, število pošiljk zmanjšala na vsega 1. Hkrati pa bi čas dobave zmanjšala na vsega 2 dni. Včasih sta hitrost, enostavnost logistike in okoljski odtis bolj pomembni kot pa cena sama. Razlike so lahko zanemarljive v celotni enačbi... 


3. Učinkovita nabava

Največja pohvala, ki jo prejmemo s strani tisoče mednarodnih strank v Markit mreži, je ravno pogromen prihranek časa, ki ga dosežejo z uporabo naših storitev. Kot primer lahko navedemo izkušnjo podjetja Danfoss – pred uporabo Markit-a so morali sodelovati s preko 130 dobavitelji IT opreme v več kot 20 državah. Če izvzamemo vzdrževanje pogodbenih razmerij in vsa potrebna pogajanja, včasih za vsako posamezno naročilo, in se osredotočimo samo na dejstvo, da imajo sedaj enotni naslov za vsa svoja povpraševanja in nabave.  Že samo ta učinek je ogromen, notranja usklajenost prav tako. Vse vedo kdo je dobavitelj, vsi vedo kje naročijo opremo. Tako so uspeli preusmeriti porabljen čas v bolj strateške in razvojne projekte, ter v bolj pomembne nabavne kategorije. Tako posledično tudi pozitivno vplivajo na okolje, saj s tem zmkanjšajo število nadur, število zaposlenih, porabo energije, porabo IT produktov (poenotenje) in količine nakupov. Pregled imajo nad vsemi vidiki nakupov, tako tudi nad potrjevanjem in smotrnostjo nakupov. Preberite si več o zgodbi uspeha podjetja Danfoss. 

Pod črto: Z uporabo Markit e-nabavnega portala in storitev, postanete bolj učinkoviti v nabavi IT opreme. Zmanjšate tako cenovne stroške, časovne stroške in svoj okoljski odtis. 


Seveda lahko naredimo še več na Markit strani, strani distributejev, strani proizvajalcev opreme, strani naših strank in na strani vseh nas kot potrošnikov. Ne bomo se ustavili tukaj. Veseli smo da pozitivno zremo v prihodnost in iščemo kako lahko prispevamo še več v tej smeri. Smo del rešitve in ne del problema. 


Pa še kratka pripomba avtorja. Spoštovanje okolja in skrb za manjši okoljski odtis podjetja ne bi smela biti konkurenčna prednost podjetja. Skrb za okolje mora biti nekaj, kar vsa podjetja in posamezniki vključijo v svoje delovanje in odločitve. Vsak izmed nas lahko prispeva še več v pravi smeri, če že ne zaradi prednosti podjetja, pa zaradi prihodnosti naših otrok in zanamcev. 

Veliko majhnih dejanj naredi veliko spremembo.