Sveže novice

Korak po korak v smeri digitalizacije nabave IT opreme 

 · 

Pri svojem delu smo zasledili naraščajoče zanimanje s strani mednarodnih podjetij, ki si želijo prihrankov časa in denarja pri izvajanju procesa nabave IT opreme. Vsa podjetja imajo oz. bi morala imeti do zdaj, svojo strategijo digitalne nabave, vsaj v pripravi ali že v izvajanju. Tako lahko lažje zagotavljajo upravljanje s porabo pri naročanju IT opreme. 

Povsem smiselno, ko vzamemo v obzir 2,000+ zvestih mednarodnih strank. Te uspejo ustvariti od 5 do 25% letnega konstantnega prihranka.

Strategija je ključna, seveda pa sta ključna tudi izvedba in planiranje ter testiranje. Le tako lahko zagotovimo enostavnost izvedbe nabave IT opreme v prihodnje. Le tako lahko zagotovimo dovolj transparentne podatke za analizo in izboljšave za zagotavljanje učinka na dolgi rok.

Razumemo tudi, da je zavezanost in želja nabave produktivnost in povrnitev investicije. Konkretni prihranki pa so povezani s časom, se uravnajo časovno. Uravnavajo pa jih tudi faktorji varnosti. Pomembno je, da smo lahko odzivni in da vidimo skoraj takojšnjo povrnitev naložbe. Zagotoviti pa moramo tudi skladnost s pravili podjetja, to ni za pozabiti. 

To so razlogi zakaj našim strankom omogočamo brezplačen pristop in uporabo e-nabavnega portala Markit. Brezplačna je tudi integracija, brezplačno je svetovanje. S strankami delamo na dolgi rok. Nekateri prihranki pa so odvisni od dolgoročnega sodelovanja, kar razumemo. Tako skrbimo, da so prihranki takojšnji, da jih ohranimo, da je uporaba e-nabavnega portala enostavna, podprta z odlično storitvijo za naše stranke. Le tako bomo zares uporabni, le tako bomo dolgoročno sodelovali.

Ni zgolj naše mnenje, ki šteje pri tej odločitvi. Je dejstvo. To dokazujemo preko svojih rezultatov dela. Tipični primer: Mednarodno inženirsko podjetje je zmanjšalo število dobaviteljev v Evropi iz 130 na samo enega (Markit) in uporablja naše storitve že več kot 5 let, pri tem je uspelo doseči v povprečju 14.5% prihranka pri nabavnih cenah IT produktov, v prvem letu sodelovanja. Od takrat pa na letni osnovi dosegajo 10-14% prihrankov. Poleg tega pa prihranijo še na tisoče delovnih ur zaradi prihrankov pri izvajanju nabave. 

Kljub temu, da si tako mi kot ostali vodilni ponudniki storitev, želimo "osvojiti" stranko v celoti, imamo interno pravilo da je boljše začeti korak po korak, testirati uporabo v eni državi, z omejenim obsegom naročil, preden se doseže dogovor za širitev nabav na ostale države.

Ta pristop, korak po korak, zagotavlja samozavest in maksimalno prepričanost ključnih odločevalcev. Le tako da uspeh dosežemo in ga tudi potem lahko razširimo.

Veliko izmed naših strank se je tako odločilo, preden so se odločili izkoristiti polno vrednost naših storitev. Preden so se odločili popolnoma avtomatizirati mednarodno nabavo IT opreme. Spet drugi pa so hitreje poprijeli za idejo in se odločili za hitro razširitev uporabe. Oba pristopa imata svoje prednosti, tudi če se odločite za hiter pristop, na naši strani še vedno to izvedemo z vso previdnostjo in upoštevamo izkušnje. 

Spremembe se ne zgodijo čez noč, pravijo. Tako je smiselno razmisliti in prebrati a step-by-step (or inch by inch) approach with experienced IT procurement savings partners is a sensible way forward. Na žalost niso vse storitve tako naravnane na stranke, kot je Markit. Pristop korak po korak  zahteva zmožnost naprednega nastavljanja delovanja e-nabavnega portala, prilagoditev zahtevam svojih kupcev, upoštevanje teh zahtev, pričakovanj. Največkrat so ovire sledeče: ogromno vnaprejšnjega nastavljanja na strani dobavitelja, licenciranje, svetovanje in stroški integracije. Te ovire pa lahko včasih tudi ubijejo sodelovanje, če že ne prihranke same.