Sveže novice

Markitova študija primera, ki jo je potrdil Svet voditeljev za trajnostne nabave

 · 

Študija primera na voljo tukaj

V četrtek 28. januarja 2021 je Svet za trajnostno nabavno vodenje (SPLC) na letni podelitvi nagrad sveta priznal sedem organizacij in enega posameznika za njihovo pomembno vodstveno vlogo pri izvajanju in podpiranju pobud za trajnostno nabavo.

SPLC vodstvene nagrade se podeljujejo organizacijam, ki so pokazale vodstvene sposobnosti v skladu s SPLC trajnostnimi načeli, s tem da:

• Razumejo okoljske, družbene in ekonomskih vplive njihovih nakupov.

• Prevzemajo odgovornost za okoljske, socialne in ekonomske učinke njihovih nakupov z zavezanostjo k akcijskemu načrtu.

• Uresničevanje svoje zaveze za izboljšanje okoljskih, socialnih in ekonomskih vplivov njihovega nakupa.

• Aktivno spodbujanje notranjih in zunanjih inovacij, ki spodbujajo lepšo prihodnost.

• Zbiranje in prezentiranje informacij, ki podpirajo tržnico inovacij.

Markit prejel izjemno priznanje študije primera

Majhno število organizacij vključno z Markitom je prejelo izjemno priznanje študije primera. Markit je prejel priznanje za izjemen prispevek študije primera, ki »Zagotavlja dostopa do trajnostnih izdelkov IT opreme preko svetovne tržnice« Povezava: Spletna knjižnica študij primerov v spletni skupnosti SPLC .

Na voljo tudi na SlideShare

Povzetek Markitove študije primera: Zagotavljanje dostopa do trajnostnih IT izdelkov preko svetovne tržnice (angl. global marketplace)

Januarja 2020 je Markit začel projekt ozaveščanja in zagotavljanja dostopa do razpoložljive (na zalogi) IT strojne opreme in dodatkov, ki ustrezajo različnim okoljskim standardom v 35 državah sveta. Glavni cilj je zadovoljiti naraščajoče povpraševanje po trajnostnih nabavah IT opreme za 10.000+ Markitovih mednarodnih strank (vključno z 20% Forbes 2000).

V enem mesecu je bilo več kot 25.000 IT izdelkov označenih z različnimi oznakami kot npr. TCO (Certified), EPEAT, ENERGY STAR, FSC, PEFC, 80PLUS in ravni emisijskega hrupa.

Preko Markitove spletne tržnice lahko kupci informacijske tehnologije zlahka najdejo in primerjajo (ceno, razpoložljivost in dobavne roke in vse to v realnem času) na tisoče "trajnostnih IT izdelkov".

Ta projekt je del širše Markitove pobude za pomoč pri nabavi informacijske tehnologije v mednarodnem programu "Go Greener" in standardizacijo njihovih trajnostnih zahtev za posredno nabavo informacijske tehnologije. Pri tej iniciativi gre tudi za spodbujanje drugih prodajalcev IT opreme, da ji sledijo.

O trajnostnem nakupovanju

Trajnostna nabava - kjer organizacije uporabljajo svojo kupno moč za dolgoročno izboljšanje zdravja in vitalnosti družbe, gospodarstev in planeta - po vsem svetu dobivajo zagon, saj organizacije, ki se ukvarjajo z nabavo/dobavo opreme, prepoznavajo pomembnost družbenega in okoljskega vpliva njihovih naročil. "Ponosni smo, da nagrajujemo in podeljujemo nagrade za izjemna prizadevanja pri vodenju trajnostnih nabav", je povedala Donna Westerman izvršna direktorica SPLC. "Našim sodnikom je bilo jasno, da nas bo njihova vizija in izvedba strategije vodila do bolj trajnostnega sveta."

O Svetu za vodenje trajnostnih nabav

Svet vodstva za trajnostne nabave, ki je bil ustanovljen leta 2013 sklicuje kupce, dobavitelje in zagovornike javnega interesa, da razvijajo programe, ki poenostavljajo in standardizirajo trajnostna nabavna prizadevanja velikih organizacij. Svet za vodenje trajnostnih nabav je sestavljen iz najrazličnejših sektorjev in regij z več kot 180 članov in z več kot 200 milijardami dolarjev skupne kupne moči. Leta 2015 je SPLC izdal Smernice za vodenje v trajnostnem nakupovanju (različica 1.0), ki so jo poimenovali »najobsežnejša literatura« o trajnostnem nakupovanju doslej. Na stotine organizacij sedaj uporablja te smernice, vire in spletno skupnost ter prakse SPLC-ja za ustvarjanje strateških trajnostnih programov nabave in izboljšanja obstoječih nabav.