Apie įmonę

Finansinė informacija

2015 metai atnešė įmonei naują rekordinį pajamų augimą ir pratęsė stiprią augimo tendenciją. Įmonės pajamos paaugo 11,8 mln. eurų – nuo 51 mln. iki 62,8 eurų, kas sudarė 22 proc. O per pastaruosius dvejus metus įmonės pajamos užaugo daugiau nei 20 mln. eurų.

Valdybos finansinių rezultatų ataskaita

2009-2015 metų laikotarpiu, įmonės pajamos patrigubėjo ir nuo 19,2 mln. eurų pasiekė 62,8 mln. eurų. Vidutinis pastarųjų 5 metų pajamų metinis augimas sudarė 22 proc., o nuo įmonės įkūrimo vidutinis pajamų augimas siekia 35 proc.
 
Užsakymų skaičius padidėjo 14 proc. – nuo 96 498 užsakymų 2014 metais iki 109 877 užsakymų 2015 metais. Lojalių klientų skaičius per pastaruosius metus taip pat paaugo 14 proc. – nuo 1144 praėjusiais metais iki 1304. Lojalus klientas yra apibrėžiamas kaip klientas, reguliariai besinaudojantis Markit paslaugomis reikšmingą laiko tarpą.
 
Pastarieji metai buvo ypač sėkmingi mūsų fokus klinetų segmente: mes pasirašėme labai svarbias naujas sutartis ir praplėtėme bei susistiprinome esamus ryšius. Daugelis jų yra garsiausios pasaulio įmonės, kurios naudojasi mūsų paslaugomis keliose valstybėse ir net skirtinguose kontinentuose.

Klientų poreikių patenkinimas mums visada buvo pirmoje vietoje, tad nuo 2010 metų mes pradėjome matuoti jį, panaudodami tarptautiniu mastu pripažintą metodologiją –Net Promoter Score. Pirmaisiais vertinimo metais indeksas siekė 55, o iki 2015 metų pabaigos jis padidėjo iki 65. Tai puikus rezultatas, kuris nenusileidžia garsiausioms pasaulio bendrovėms.

Andres Agasild
CEO, Markit Holding AS