Ostohallinta

Markit kehitettiin isoille ja monimutkaisille yrityksille ja ostoryhmille. Tämän ansiosta voit helposti hallita yksillä tunnuksilla useita yrityksiä ja käyttäjiä useissa maissa, yhdessä järjestelmässä.


Voit asettaa tilauksen hyväksyntäprosessiin haluamasi rajat käyttäjä- tai käyttäjäryhmäkohtaisesti. Voit myös muokata Markitin järjestelmää poistamalla tiettyjä kategorioita, joita yrityksesi ei ole tarkoitus tilata.


Markit voidaan integroida yrityksessänne jo olevaan e-procurementtiin. Alustat, kuten esim. Coupa, Ariba tai SAP SRM ovat kaikki tuettuja.

Käyttäjäoikeudet ja rajoitukset

Kaikkien käyttäjien ei tarvitse olla samanarvoisia, vaikka heillä olisi sama rooli - voit olla pääkäyttäjä, ostopäällikkö tai ostaja.

Rajoituksia voidaan asettaa tilauksen koolle tai sille, minkälaisia tuotteita käyttäjä voi tilata tai nähdä koko katalogista.

Yhdessä turvallisten kategorioiden kanssa tämä antaa sinun päättää kuka tekee ja mitä IT-ostoissa yrityksessäsi.

Turvalliset kategoriat

IT-ostoista vastaava voi päättää rajoitusten asettamisesta siitä mitä tuotteita muut käyttäjät näkevät koko katalogista. Tämä on käytännöllistä silloin kun ostot on pitkälle standardoitu ja delegoitu yksittäisten työntekijöiden tasolle.

Yhdistettynä parametrisen haun kanssa turvalliset kategoriat työkalu antaa sinun rakentaa mukautettuja yhdistelmiä: esimerkiksi näyttökategoria voidaan supistaa "näytä Lenovo ja Samsung näytöt 22"-29", joissa on sisäänrakennettu USB hub ja joka ei maksa enempää kuin 200€".

Tämä antaa sinun kontrolloida mitä tuotteita tai merkkejä organisaatiossa ostetaan.

Tilausprosessi

Tyypillinen kaksiosainen tilauksen vahvistus prosessi on rakennettu standardina Markittiin. Käyttäjä, jolla on täydet oikeudet, voi tilata ja vahvistaa tilauksia. Järjestelmään on myös mahdollista luoda käyttäjiä, joilla on oikeus tehdä ainoastaan ostoehdotuksia pääkäyttäjille.

Monimutkaisimpia rakenteita on myös mahdollista asettaa. Niissä teitä auttaa Markitin henkilökunta.

Tyypillinen skenaario on, että työntekijä joka tarvitsee tuotteen, käynnistää ostoprosessin ja toisessa vaiheessa oston hyväksyy budjetista vastaava.

Punchout KATALOGI-INTEGRAATIOT

Useimmat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että mikäli vakiotuotteita on satoja ja lähes 50% tuotenumeroista vaihtuu vuoden sisällä, paras vaihtoehto on rakentaa punchout toimittajan verkkopalveluun.

Anna meidän hoitaa katalogin hallinta, tuotekuvaukset, saatavuudet, ajantasaiset hinnat ja hinnoittelut sekä kaikkien ylläolevien päivittäminen.

Markitissa meillä on kokemusta erilaisista skenaarioista ja niihin sopivista parhaista ratkaisuista. Integraatiot ovat valmiina Coupaan, Aribaan, Oracleen ja mihin tahansa muuhun cXML:ään perustuvaan järjestelmään, sekä myös OCI-perusteisiin liitännäisiin, kuten SAP SRM.

KONSOLIDOITU NÄKYMÄ

Ylläpitäjät ja ostajat, jotka on yhdistetty useampiin yrityksiin - mahdollisesti useissa maissa - näkevät mitä ja kuinka paljon on tilattu joko maa-, yritys- tai henkilötasolla.

Tämä on toteutettu konsolidoitu näkymä -työkalulla, jonka löydät Markitista monista paikoista.

Kaikki raportit tilaushistoriasta ja menneistä laskuista voidaan katsoa yrityskohtaisesti tai vaihtoehtoisesti konsodidoitu näkymällä, joka kerää tiedot kaikista yrityksistä, johon käyttäjätunnuksesi on linkitetty.