Tietoa meistä

Taloustietoja

Vuosi 2018 oli menestyksellinen liikevaihdon kasvun suhteen. Liikevaihtomme kasvoi 20 % 18,4M€:a 93,4 miljoonasta 111,8 miljoonaan . Viimeisen neljän vuoden aikana olemme tuplanneet liikevaihtomme ja kasvaneet vuodesta 2014 50M€ 51,0 miljoonasta 111,8 miljoonaan vuoteen 2018 mennessä.

Alla toimitusjohtajamme katsaus yrityksemme numeroihin.

Toimintakertomus viimeisimmästä tuloksesta

Vuosien 2013- 2018 liikevaihto kasvoi 42,5 miljoonasta 111,8 miljoonaan euroon. Keskimääräinen kasvuvauhti vuodessa on ollut 21% 5 viime vuoden aikana ja 34% yrityksen perustamisesta.

Tilausmäärä kasvoi 15% 157138:sta tilauksesta 179170 tilaukseen vuonna 2018. Lojaalien asiakkaiden määrä kasvoi 10% edellisvuoden luvusta 1750 lukuun 1925. Lojaaliksi asiakkuudeksi määritellään yritys, joka käyttää Markitia hankintakanavanaan säännöllisesti määritellyn ajanjakson aikana.

2018 oli erityisen menestyksekäs asiakkuuksien kannalta. Allekirjoitimme merkittäviä uusia sopimuksia, laajensimme olemassaolevia asiakassuhteita ja laajensimme uusille markkinoille. APAC-alueen ensimmäiset tilaukset toimitettiin Singaporessa ja Australiassa avaten hankintakanavan uusilla markkinoilla.

Asiakastyytyväisyys on aina ollut prioriteettimme. Mittaamme asiakatyytyväisyyttä vuodesta 2010 lähtien käyttäen Net Promoter Score:a. Ensimmäisinä vuosina indeksi oli 55-75 eri maissa. Vuoden 2018 loppuun mennessä NPS indeksi on kasvanut 60-85:n globaalisti. Tulos on erinomainen ja linjassa maailman johtavien yritysten kanssa.

Andres Agasild
CEO, Markit Holding AS