O společnosti

Finanční informace

Rok 2018 pro nás znamenal rekordní nárůst obratů a potvrdil tak růstový trend společnosti. Obraty vzrostly o 18,4 milionů EUR z 93,4 na 111,8 milionů EUR, což představovalo 20% růst. Za poslední čtyři roky jsme zdvojnásobili naše obraty z 51 milionů EUR v roce 2014 na 111,8 mil EUR v roce 2018.

Stanovisko managementu společnosti k posledním finančním výsledkům

V období mezi lety 2013-2018 se naše obraty navýšily z 42,5 milionu EUR na 111,8 milionu. Průměrný meziroční růst byl za posledních 5 let ve výši 21% a 34% od založení společnosti.

Počet objednávek rostl o 15% z 157 138 v předchozím roce na 179 170 v roce 2018. Počet loajálních zákazníků zaznamenal 10% růst z počtu 1 750 předchozího roku na 1 925. Loajální zákazník je definovaný jako společnost využívající Markit na pravidelné bázi ve zvoleném časovém období. 

Tento rok pro nás byl především úspěšný v segmentu našich cílových zákazníků. Podepsali jsme nové významné smlouvy o spolupráci a rozšířili naše existující vztahy se zákazníky. Poprvé v historii naší společnosti jsme zaznamenali objednávky od zákazníků v Singapuru a Austrálii a otevřeli jsme tak nově celý APAC region. 

Úroveň spokojenosti zákazníka pro nás byla vždy prioritou a od roku 2010 ji měříme světově uznávanou metodologií Net Promoter Score. V prvních letech jsme dosahovali výše indexu na úrovni 55 - 75. Koncem roku se index navýšil na rozmezí 60 - 85 napříč celým světem. Je to vynikající výsledek, který je na podobné úrovni jako u významných světových společností. 

Andres Agasild
CEO, Markit Holding AS