Co je nového?

Podíl Markit zákazníků mezi Fortune 500 společnostmi se zvýšil na 5%

 · Margus Pahtma

V roce 2015 jsme v průběhu studie našich zákazníků objevili, že náš nákupní systém používá již 27 globálních společností, které patří do skupiny Fortune 500. Naše vize - stát se světovým poskytovatelem platformy pro IT nákupy u mezinárodních zákazníků - se zdá být na správné cestě.

Někteří z těchto zákazníků jsou s námi již řadu let, někteří se k nám přidali nedávno, ale rychle rostou. S trochou zdravého sebevědomí můžeme tedy již nyní prohlásit, že s námi spolupracuje 5% firem ze seznamu Fortune 500.

S naším konceptem Centrálních objednávek a Lokálních dodávek napříč 28 Evropskými státy a USA nabízíme unikátní přidanou hodnotu pro nákupčí v mezinárodních společnostech. Plně integrovaný a jediný přístup do systému, který umožňuje dramatické snížení nákladů a redukci procesů. 

V posledních letech jsme začali spolupracovat s některými společnostmi světového významu a soustředíme se na to, abychom jim poskytovali excelentní servis, zajistili si tak kladné reference a dále rozšiřovali portfolio našich zákazníků ze segmentu Fortune 500. Můžete se těšit na příběhy našich významných zákazníků, kteří se rozhodli sdílet jejich zkušenosti s IT nákupy prostřednictvím Markit.

S laskavým svolením našich zákazníků zde budeme v průběhu roku 2016 sdílet případové studie a video nahrávky týkající se jejich zkušeností.