Registracija

You do not qualify for Employee Purchasing Program.

Contact your account manager if you have any questions.

Stvori korisnički račun

Stvori EPP račun

Markit pruža uslugu poduzećima i organizacijama. Zbog posebnosti našeg poslovnog modela nismo u mogućnosti pružiti uslugu privatnim korisnicima. Zadržavamo pravo da otkažemo bilo koju narudžbu osim onih koje je predala autorizirana osoba pravnog subjekta.

Za zaposlenike pravnog subjekta nudimo Employee Purchasing Program. Kontaktirajte našu službu za korisnike za više informacija.