Sveže novice

Pregled poročil o izvajanju nabave IT opreme za leti 2018 in 2019

 · 

Redno spremljamo objave novih analiz in poročil o izvajanju digitalne nabave, IT nabave ter pripravo belih knjig tega in sorodnih področij. Tako sledimo razvoju trendov na področju IT nabave. Z namenom da vam prihranimo njekaj časa, smo pripravili povzetek treh najpomembnejših poročil za leti 2018 in 2019, ki se nanašajo na digitalno nabavo. 

Trudimo se, da ostajamo pred trendi oz. konkurenco, da ohranimo zagon in se razvijamo kot smo se do zdaj. Svojim strankam zagotavljamo storitev, ki jim pomaga pri odpravljanju nekaterih izmed spodaj naštetih izzivov in izkoristku nekaterih priložnosti. Ravo zato kar več kot 20% podjetij s seznama Forbes Global 2000 uporablja Markit za optimizacijo nabave IT opreme, mednarodno, sledijo našemu razvoju mreže lokacij.  

Poročilo podjetja PWC: EMEA Digital Procurement Survey 2019
200 udeležencev raziskave deluje na različnih vodstvenih položajih v nabavnih oddelkih v 20 evropskih državah. 

1. Digitalizacija je strateška prioriteta nabavnih oddelkov po vsej Evropi. Neodvisno od države, sektorja ali velikosti podjetja je prioriteta nabavnih oddelkov digitalizacija njihovih procesov, poenotenje podjetja skozi te procese pa dodatni vidik. Temu tesno sledita razvoj talentov in razvoj sodelovanja z dobavitelji. 

2. Digitalizacija se že izvaja, v povprečju je že 2.5 od 7 nabavnih procesov digitaliziranih, v primerjavi z 1.5 v letu 2017. 

3. Še ena večja sprememba v primerjavi z letom 2017, digitalni preskok na področju strateških procesov - trend, ki se bo tekom časa samo še krepil.  
*60% podjetij je začelo z digitalizacijo strateških nabavnih procesov – strateška povpraševanja, prediktivna analitika in orodja za sodelovanje z dobavitelji – v primerjavi z letom 2017, ko je bilo takih podjetij samo 21%.  
*Transakcijska optimizacija – t.i. Source-to-Pay, priprava pogodb in sledenje izdatkom – skoraj 75% podjetij trenutno vpeljuje digitalne rešitve, kar je v skladu z analizami v letu 2017, saj je digitalizacija teh procesov prioriteta. 

4. 78% podjetij, nedovisno od sektorja in države, potrjuje svoj namen investiranja v vsaj 3 digitalne rešitve. Očitno prednost in vodilno mesto je zavzela Nemčija, ko jo primerjamo z njihovimi evropskimi tekmeci. Ko jih primerjamo z ostalimi evropskimi tekmeci, vodijo nemški nabavni oddelki na področju digitalizacije procesov, saj so do zdaj uspeli digitalizirati že 6 od 7 nabavnih procesov. (Več podrobnosti najdete v poročilu). 
 
Vir: EMEA Digital Procurement Survey 2019

Anketa s področja nabave, financ in dobavne verige iz kleta 2019, ki so jo pripravili v SAP Ariba/University v Mannheimu
Anketirali so 3000 vodij z nabavnega področja, ki vključuje tudi 466 odgovorov z vsega sveta. 

1. 82% anketirancev verjame napovedanemu vplivu digitalne transformacije na nabavo v letu 2019, ki bo večji kot v letu 2018. 

2. 28% anketirancev je ocenilo svojo digitalno zrelost kot boljšo ali veliko boljšo kot v njihovih konkurenčnih podjetjih 

3. 83.9% je mnenja, da bo digitalizacija izboljšala delovanje nabave in izboljšala njene rezultate.  

4. Več kot 80% anketirancev se ne boji tveganj in so zelo podjetni. 

5. Cilji digitalizacije vključujejo avtomatizacijo procesov, izboljšanje kvalitete podatkov, doseganje cenovnih prihrankov in izboljšanje ustreznosti z zakonodajo ali pravili podjetja.

6. Uporaba zrelih tehnologij je zmerna, saj samo 65% anketirancev uporablja oblačne rešitve. 

7. Proračunske omejitve, analitika podatkov in vpogled v izsledke, ter pomanjkanje talentov so največje ovire na poti zagotavljanje večje učinkovitosti nabavne funkcije. 

Vir: Procurement, Finance and Supply Chain Survey Results 2019

   
Poročilo podjetja Dun & Bradstreet za leto 2018, Compliance and Procurement Sentiment Report
Prvo v vrsti poročil podjetja Dun & Bradstreet,  2018 Compliance and Procurement Sentiment Report,  je zbralo odgovore več kot 600 anketirancev in ZDA in Velike Britanije. Odgovorili so na več odgovorov s področja zaupanja, skrbi, rizika, tehnologije in prioritet. 

Cilji vodij skladnosti in nabave po celem svetu ostajajo enaki: ogibanje tveganjem, nižanje stroškov ter priprava svetovno najboljših naprednih rešitev. Niso pa te prioritete enotne vsem, ne moremo jih metati v isti koš. Obstajajo notranji in zunanji faktorji, ponavadi izven dosega nalog vodij skladnosti in nabave, ki vplivajo ravno na njihov uspeh:  

1. Vodje skladnosti in nabave so optimistični glede prihodnosti svojih področij dela v prihodnosti.  

2. Obstaja splošna pozitivna naravnanost glede trenutne in prihodnje učinkovitosti njunih funkcij, kot samostojnih področij znotraj podjetij. 

3. Kljub splošni pozitivni naravnanosti, so anketiranci še vedno zaskrbljeni glede regulative. Regulativno področje v ZDA in v Veliki Britaniji postaja vse kompleksnejše. Področji skladnost in nabave morata zagotavljati skladnost z zakonodajo preko močnih programov, ki jih nenehno izvajajo. Hkrati pa morajo biti tudi zadosti fleksibilini, da se lahko na spremembe zakonodaje odzovejo zadosti hitro, hkrati pa špoštujejo vse predpise.  

4. Poenotenje dela med upravljanje tveganja v nabavni verigi in skladnostjo se nadaljuje. Obe disciplini imata podobne, prekrivajoče se potrebe. V veliko podjetjih pa ena oseba skrbi za izvajanje obeh disciplin. Te osebe so praviloma bolj uspešne in dosegajo boljše rezultate.  

5. Veliko organizacij se je za zagotavljanje skladnosti v nabavni verigi in splošno v nabavi, naslonilo na uvedno tehnologije. Še vedno pa obstaja prostor za izboljšave. Tehnologija se spreminja in nadgrajuje, rešitve kot je umetna inteligenca in prediktivna analitika so vedno bolj uporabne. Rešitve ki ponujajo skladnost pa so uspešne samo, če je uporaba tehnologije ustrezna. Kljub temu, pa je bila tehnologija s strani mnogih anketirancev označena kot mogoča ovira, ki jih oddaljuje od njihovega uspeha.  

Vir: 2018 Compliance and Procurement Sentiment Report