Sveže novice

Markit dosegel odlične rezultate v letu 2015

 · Margus Pahtma

Organska rast poslovanja je znašala 11.6 milijona EUR, od 51 do 62.6 milijona EUR kar predstavlja kar 22% letno rast poslovanja. Uspeli smo prikazati dobiček v  vrednosti 400 000 EUR.

Leto 2015 ni bilo posebno ali enkratno z vidika rasti poslovanja. Letni promet je nenhno enakomerno rastel skozi celotno 11 letno zgodovino podjetja. Največja letna rast podjetja še vedno znaša 35% in povprečna letna rast 22% v zadnjih petih letih.

V letu 2015 smo tudi ponovno prikazali dobiček po letu 2011. V letih od 2012 do 2014 smo veliko vlagali v mednarodno širitev poslovanja. Zaradi specifičnosti poslovnega modela so taka vlaganja prikazana kot operativni stroški in ne kot osnovna sredstva.

Po zaključenem obdobju večjih investicij, pričakujemo 50% rast pri letni dobičkonosnosti v naslednjih petih letih. V letu 2016 načrtujemo 77 milijonov EUR prihodkov od prodaje in 600 000 EUR dobička.

Let o2015 se je izkazalo tudi za izjemno po številu prejetih naročil, 110 000. Kar 1300 podjetij je zvestih uporabi Markita na skoraj dnevni osnovi. Podjetja iz Evrope in iz Združenih Držav Amerike.