Par uzņēmumu

Finansu informācija

2015. gadā tika sasniegts kārtējais rekords uzņēmuma ienākumu pieaugumā, saglabājot spēcīgu izaugsmes tendenci. Apgrozījums gada laikā auga par 11,8 milj. euro: no 51 milj. uz 62,8 milj. euro, sastādot 22% izaugsmi. Pēdējo divu gadu laikā kopējā izaugsme veido vairāk par 20 miljoniem euro.

Vadības atskaite par pēdējiem finanšu rādītājiem

Laika posmā no 2009.-2015. gadam uzņēmuma apgrozījums trīskāršojās no 19,2 miljoniem uz 62,8 miljoniem euro. Vidējais apgrozījuma pieaugums pēdējos 5 gados ir bijis 22% un kopš uzņēmuma dibināšanas 35%.

Salīdzinot ar 2014. gadu, pasūtījumu skaits 2015. gadā ir audzis par 14% no 96 498 līdz 109 877. Arī lojālo klientu skaits palielinājies par 14%, 2015. gadā sasniedzot 1304 lojālo klientu.  Mēs par lojāliem definējam tādus klientus, kuri noteiktā laika periodā regulāri lieto Markit.

Šis bija īpaši veiksmīgs gads mūsu mērķa grupas klientu segmentā. Mēs noslēdzām nozīmīgus jaunus līgumus un paplašinājām esošo sadarbību. Daudzi no tiem ir pasaules vadošie uzņēmumi, kuri mūsu pakalpojumus lieto vairākās valstīs un pat otrpus kontinentam.

Mums vienmēr kā prioritāte ir bijusi klientu apmierinātība un jau kopš 2010.gada mēs to mērām izmantojot starptautiski pazīstamo metodoloģiju (Net Promoter Score). Pirmajos mērījuma gados indekss bija 55, bet 2015.gadā tas pieauga līdz 65. Šis ir lielisks rādītājs, kurš līdzinās pasaules vadošo uzņēmumu rezultātiem.

Andres Agasild
Markit Holding AS vadītājs