O společnosti

Finanční informace

Rok 2015 pro nás znamenal další výrazný nárůst obratů a potvrdil tak růstový trend společnosti. Obraty vzrostly o 11,8 milionů EUR z 51 na 62,8 milionů EUR, což představovalo 22% růst. Za poslední dva roky jsme navýšili obraty o více než 20 mil EUR.

Stanovisko managementu společnosti k posledním finančním výsledkům

V období mezi 2009-2015 se naše obraty ztrojnásobily z hodnoty 19,2 milionu EUR na 62,8 milionu. Průměrný meziroční růst byl za posledních 5 let ve výši 22% a 35% od založení společnosti.

Počet objednávek rostl o 14% z celkových 96 498 v předchozím roce na 109 877 v roce 2015. Počet loajálních zákazníků zaznamenal 14% růst z počtu 1 144 předchozího roku na 1 304. Loajální zákazník je definovaný jako společnost využívající Markit na pravidelné bázi ve zvoleném časovém období. 

Tento rok pro nás byl především úspěšný v segmentu našich cílových zákazníků. Podepsali jsme nové významné smlouvy o spolupráci a rozšířili naše existující vztahy se zákazníky. Mnoho z nich jsou vedoucí světové společnosti ve svém oboru a využívají nás v mnoha státech a napříč kontinenty.

Úroveň spokojenosti zákazníka pro nás byla vždy prioritou a od roku 2010 ji měříme světově uznávanou metodologií Net Promoter Score. V prních letech jsme dosahovali výše indexu na úrovni 55, který jsme ke konci roku 2015 postupně navýšili na 65. Je to vynikající výsledek, který je na podobné úrovni jako u významných světových společností. 

Andres Agasild
CEO, Markit Holding AS